HER GÜN BİR IŞIKTIR ( Bir Haftalık Numerolojik Işık Yorumlarıyla )

Her gün bir ışıktır insan yaşamında ve bu yalnızca bir göz açıp kapayıştır aslında, bazen ondan bile daha kısa ve daha, daha, daha… İşte, bu yaşam okyanusunda insan bir zerre olsa da, yaşamında paha biçilmez bir ışığın kendisidir aslında ve sayfa sayfa okunur bu ışık ve okuyan her okuduğunda, tüm yaşamca okunur; çünkü bir sesi vardır onun ve bu ses yüreklerin bir OL’duğu o yerde, bilinse de bilinmese de, herkesçe duyulur.

Bazen duyduklarımızdır gördüklerimiz, bazen gördüklerimizin ne kadar görülmekte olduklarını bilmek isteriz ve ötesine geçeriz. Onlarla konuşuruz, yaşamla konuşmaktır bu aslında ve yaşamla konuşmak kendimizle konuşmaktır. Her konuştuğumuz, konuştuğumuz kendimiz olduğunda anlar insan ne mucize bir oluşumun parçası olduğunu ve bu oluşumun nasıl da onun ışığıyla yolu bulduğunu!

‘’ Her gün bir ışıktır. ‘’ demiştik ya, aslında her an bir gündür ve her gün bir ömürdür. Uyanırken tırtılızdır, öğleyin kozamıza hazırlanırız ve akşam o kozadan çıktığımızda büyülü bir geceye açılır kanatlarımız, hiç bitmeyecekmiş kadar uzun ve sanki hiç yetmeyecekmiş kadar kısa bir gece ve hece hece yaşamdır o gece, içinde!

Her gün bir ışıktır ve o ışık gün ve gece olarak kendini kendi içinde tamamlayacaktır ve ben bir günümdür, gün de bendedir gece de ve gece örtüdür, örtülür; bununla birlikte bazen o örtü gökyüzüdür ve yıldızlar yere indiğinde, her bir yıldız başka bir hikayede görülür. Kim yıldız kim değil, kim insan kim Tanrı, kim oyun kim değil, kim tanıdık kim yabancı bilmek zorlaşır ve insan tam da orada uyanır. Yeni bir yaşam kollarını açmış, onu kucaklamaktadır. İnsan ne zaman unutursa, o zaman yaşamca hatırlanır.

Verdiğimiz sözler vardır yaşama ve kanatlanır ineriz dünya dediğimiz bu kutsal sulara ve bilgi vardır burada, bilmek vardır, olmak vardır, olmamak kadar olamamak da vardır ki hepsi masaldır ve masallar yaşama ışık olmak için vardır ki o ışık; ancak biz, uykulardaki gerçeği yaşama indirdiğimizde vardır ki bunun da adı rüyadır. Rüya, Tanrıya dokunmaktır ki o Tanrı hepimizin aşk olup aktığı insandır.

Her gün bir ışıktır ve bizi bize anlatmak, bizi bizde bize hatırlatmak ve o hatırlayışta yarının ışığı olmak için vardır. Ektiğimiz tohum topraktır ve o toprak ışık olup filizlendiğinde, o filizler yaşam olup meyva verdiğinde her şey aydınlanır. Nedir yaşam olmak? Yaşam olmak, burada olmak ve burada olmanın tüm görünenin ötesinde ne olduğunun farkında olmak!

Gelin bakalım, önümüzdeki günlerin ışıkları neymiş zaman dediğimiz uçsuz bucaksız sırdan çekebildiklerimizin diliyle!

Biraz sihir yapalım ve yaşamı bu sihirle yıkayalım, demem odur ki biraz ‘’ oyun ‘’ olalım ve içimizde uyanan çocukla yeni yaşamın ışığını yakalım; zira, ‘’ yarınlar sizin eseriniz olacaktır. ‘’

Bugünle başlayalım:

10.03.2015 Salı

12/3

Bugün yaşamın günüdür. Bugün özün sözüdür. Bugün derinlerin yüzeye çıkma günüdür. Bugün ters dönen düz görür. Bugün yaşama yeni bir ışıkla bakma günüdür ve bu ışık hepimizden hepimize ışık olur görünür. Bugün yaşama aşk olup akma, aktığımız yerde ışık olup aydınlanma günüdür. Bugün herkes halesinde yaşam olur görünür. Bugün sevgi günüdür ve o sevgi hepimizde olan büyücünün gücüdür.

11.03.2015 Çarşamba

13/4

Bugün tamamlanır yarımlar ve yarımlar yarımlarda nefes olup yaşama dolarlar ve o nefeste ışık olur insan ve o ışıktan akan derelerde ışıl ışıl çağıldar zaman ve bugün zamanın sesini duyan kendi sesini duyar ve bu seste ışık olup akan, aktığı derede yaşam olup doğandır. Bugün özgürlüğün günüdür ve özgür olmak; ancak tüm yaşamla bütün olduğunda görünür.

12.03.2015 Perşembe

14/5

Bugün yüreğin günüdür ve o yürek örüm örüm örülür ve altın ipliklerle yaşama gömülür ve bu gömü ışık olup görünür, doğan güneştir o ışık ve doğan gün yenidir ve her yenide yenilenen bilin ki diridir ve diri olan yaşama ışık olup doğabilendir ve tabuları yıkmak gerekir olmazlarda olurlanıp olmak gerekir ki bu yıkanan yüceliklerin dilidir bizde bize dirilir. Bugün mezarlar ışık olup yaşama çekilir ki o ışık hepimizin evidir.

13.03.2015 Cuma

15/6

Bugün  karar günüdür, bugün durgun suların hareket günüdür, bugün gölgedeki beni aydınlığa taşıma günüdür, bugün fark edemediklerimi fark etme günüdür, bugün dostu dost olup dilme günüdür, bugün uzakları yakın eden ışığı hissetme günüdür, bugün birleşme ve bütünleşme günüdür, bugün barış günüdür ve sevgi benden bana şefkat olur görünür. Kesindir ki bugün affettiğinde affolma, bütündeki benin farkına varma günüdür.

14.03.2015 Cumartesi

16/7

Bugün savaş günüdür. Bugün duvarları yıkma günüdür. Bugün kendinden kendini var etme, kendinde kendini kendinle doğurma günüdür. Bugün kutsal ışık diridir. Bugün kapılar açıktır. Bugün cennet- cehennem el ele çalışır. Bugün Mikail, Şeytan ile helalleşir. Bugün ekmek günüdür zaman tahtında ve o ekmek hepimizin hepimize gömdüğüdür ve şimdi, o gömü ışık olup görünür ve görünen göründüğünde görülür. Gören gördüğünde büyür. Şimdi, yola çıkma ve o yolda büyüme günüdür. Bugün aslanın meşalesi yüreğin ışığı olur görünür.

15.03.2015 Pazar

17/8

Bugün yeniyi yeni olup dilleme günüdür. Bugün yarından bugüne uzanma günüdür. Ben bugün yarınım, yokum; ama ben varım, bugünüm ve varım ve yarına vardım ve bugüne uzandım, işte, insanım, konuşmaktayım ve sevgidir dilim, kelamımda diriyim, Allahı içime çektim ve nefes olup yaşama yüreğimi verdim. Bugün ben doğanın iradesi, yaşamın ışığıyım ve bildim, ıskalamaksızın bugünlere geldim ve çantam dolu benim. Yaşam olup yaşamdan yaşam içer, yaşamı yaşamla ışığa çekerim. Adalet benim yüreğim ve ben yüreğim olduğumda yaşam benim sesim, sesime ışık verip dillendim ve yarın, bende benle birlendim.

16.03.2015 Pazartesi

18/9

Bugün gelişim günüdür. Bugün son sınavıdır yaşamın, yarın doğumudur insanın ve bugün ben doğmaktayım. Rahme ışık düştü, o ışık bana düştü ve ben o ışıktım, özüme göz olup göründü. Bugün doğuyorum, bugün oluyorum, bugün kara ışıktır tahtım ve oradan yaşama uzandım ve o yaşamda ben, ben olup vardım ve insana vardım, Yunusa vardım, Aşık Veysel’e vardım, Mevlana’ya dost oldum, Şemse ışıkla yandım. Yüce ışıklardan ışık yaktım. Ben bugün yaşamın diliyim ve dilimde dillenenlerle diriyim. Ben bugün gömüldüğüm yerden yükseldim ve dalımda meyvedir yüreğim ve yaşama çiçek verdim ve şimdi, toprak benim evim ve evime güneş olup doğan bedenim, ben bugün, şimdi, dirildim, şimdi, kendimde kendimi bulup yaşama çektim, ben benimleyim!

Bu cümleler yer yer anlamsız gelebilir, pes etmeyin, hem başlarken okuyun güne hem tamamlarken günü ve rüyalarınızı takip edin, onlar yüreğinizin ışığıdır sizin ve belki keşfettiklerinizle ‘’ belki siz de bir gün şirinleri görebilirsiniz. ‘’

Ol Hüseyin Akdağ

Facebook adresim