Toprak Grubu Burçlara Özel Tarot Kartı Yorumları

Bize hem geçmişimizden hem de geleceğimizden haberler veren Tarot falı, en eski fal türlerinden biri olarak hayatımızdaki yerini korumaktadır. Özel kartlar ile bakılan bu fal aynı zamanda kişinin karakteri ile de doğrudan bağlantılıdır. Kişilerin karakterlerindeki yansımalar ise yıldız haritasında bulunan burçlar ile bağlantılıdır. Tam 12 farklı burcun birleşmesi ile oluşan yıldız haritası, kişilerin hayatlarına ve karakterlerine ait yansımalar içermektedir. Ateş, toprak, su ve hava grubu olarak ayrılan burçların, Tarot kartı yorumları için farklı temsilcileri vardır. Bu temsilcilere göre bakılan Tarot falları, gerçeği daha iyi yansıtarak doğru yorumlanmasını sağlamaktadır.

Aziz Kartı – Boğa

Sahip olma duygusu Boğa burcu için vazgeçilmez bir tutkudur. Para, onlar için istediklerini elde etme aracıdır. İstediklerinin yerine getirilmesi, Boğa burcu için paradan çok daha önemlidir. Maddeci ve dünyevi olgularla ilgili olan Boğa burcu, Aziz Tarot kartı ile eşleşen burçtur. Aziz kartı, Tarot falında eskiye bağlılığı ve vicdanı simgeler. Hayatını kendi isteklerine göre yöneten Boğa burcunun zayıf noktalarından biri geçmişle olan bağıdır. Sabit fikirli bir yaşam biçimini benimsemiş olan bu burç insanları, Aziz Tarot kartını açıklamaktadır. Kararlarında olan sağlamlığından mantığına uymadığı sürece vazgeçmez. Aziz kartı aynı zamanda Boğa burcunun inatçılığı ve Sabit fikirliliğini de açıklamaktadır. Boğa burcu birine bakılan falda Aziz Tarot kartının önemi ayrıca yorumlanmalıdır.

Ermiş Tarot Kartı – Başak

Ermiş Tarot kartı, iç dünyamıza geri dönüşümüzü konu alır. Ermiş Tarot kartı, titizlik ve takıntı denildiğinde aklımıza gelen Başak burcunun temsilcisidir. Başak burcunun en önemli özelliği çalışkan oluşudur. Tembel kişilerden uzak durur. Dinlenirken bile başka şeylerle meşgul olmak ister. Yaptığı işlerin ayrıntılarına en çok önem veren burçtur. Hayatı boyunca tutumlu, pratik ve titiz bir insan olmayı kendine amaç edinmiştir. Ancak bazen düzenli oluşu karmaşanın asıl nedeni hale gelmesine sebep olur. Hep bir iç hesaplaşma yapan Başak burcu, Tarot falı içerisinde Ermiş kartıyla örtüşür. Tarot falında Ermiş kartı, bilgi ve tecrübeyi temsil eder. Aynı zamanda bu bilgi ve tecrübeyi etrafına dağıtmayı da görev edinmiştir. Ermiş Tarot kartı, dünyevi olgulardan uzaklaşılması ve maneviyata yönelinmesini, bilgi ve tecrübelerini etrafına aktarmayı temsil eder.

Şeytan Kartı – Oğlak

Kötü olarak bilinen Şeytan Tarot kartı yorumları, burçlara göre aslında iç dünyasındaki karışıklıkları simgelemektedir. Oğlak burcunun temsilcisi olan Şeytan kartı, kararsızlıklar içinde sürüklenildiğinin bir ifade yöntemidir. Çalışkan ve başarılı bir insan olarak bilinen Oğlak burcu, ciddi ve iradeli oluşuyla dikkat çeker. Daima geleceği şekillendirmeye ve planlamalara odaklanmışlardır. Oğlak burcunun Tarot falı temsilcisi Şeytan kartı, genellikle yanlış bir karar alındığının ifadesidir. Ancak bu alınan karar kişinin kendi isteğiyle meydana gelmiştir. Bu sebeple çaresiz hissedilmesine sebep olabilir. Yani aslında Şeytan kartı; korku ve bağımlılık gibi zayıf yönleri temsil eder. Kötü hislerden ve bu zayıflıklardan kurtulacak güç ise yine Oğlak burcunun içindedir.