13.09.2015 Güneş Tutulması Mesajları ( Etkisi uzun sürecek )

Gün Enerjisi ( Numeroloji ) : 21 / 3

Günün Rehber Kartı ( Taroloji ) : Denge

Güneş : Başak

Ay : Başak

Gün Yöneticisi : Güneş

Bugün gün titreşimi bize Venüsyen bir etkiden bahsediyor ki bu Satürn döngüsü ile birleşiyor. Bugün barış ve bu anlamdaki sorumluluğun ve bunun yaşamla bütünsel kavuşumunun öneminden bahsediliyor. Savaşı başlatan insan, barışa yol açamadığında kısır kalır. Amaçsızdır ve bu amaçsızlık onun yaşam odağını kıracaktır. En büyük savaş doğmaktır; çünkü yaşamda olmak bir cesarettir ve muhakkak buna cesaret etmek herkes için bir sebepçedir ve bunu hatırlamak tüm sisleri de kaldırabilecektir. Bu sisler bilincimizdeki sislerdir ve perdeleri araladığımızda hak ettiğimiz ışık da bizi koruyabilir ve bizi yolumuzdaki ışığımıza götürebilir. Bunlar önemlidir.

Bugün 09:41’de başakta yeniay ve güneş tutulması gerçekleşti. Bu yeniay 20 Martta balıkta gerçekleşen tutulmanın tamamlayıcısı niteliğindeydi. Açtığımız kapılar şimdi şimdi yerini ve yolunu bulmaktaydı. Tutulmaların enerjisel döngüleri daha geniş zamanlara yayılır. Derinliklerimize doğru bir yolculuğa çıkmıştık ve şimdi bu derinlikler içinden ihtiyaç duyduklarımızın ne olduğunu bulmaya çalışmaktayız. Başak daha faydacı bir bakışla süzebilme gücüne sahiptir yaşamı ve bizim bunu göz önünde bulundurmamız önemlidir. Detaylarda kaybolup aslolan hedefimizden uzaklaşabiliriz ya da bu hedefi gerçekleştirmek ve bu yolda kalmak adına önceliklerimizi belirleyerek daha pratikleşebiliriz. Başak düzen demektir ve burada bu düzeni yaratanın bizim içselliğimiz olduğunu fark etmek önemlidir. İçeride ne varsa dışarıda o vardır ve dışarısı, içeride olanın bir aynasıdır ve muhakkak ki işe içeriden başlanmalıdır; çünkü aynayı silmek, aynaya bakan bizi temizlemeyi başaramayacaktır.

Rehber kartımız ‘’denge’’ olarak çıkıyor karşımıza, ne kadar da büyük bir uyum içinde mesajlar birbiri ardınca geliyor. Bu zamanlar dengelerin kurulması gerekiyor, bu kesin; bununla bilrikte keşfetmek gerekiyor ve bu bir yolculuk demektir ve yolculuğu yaratan insanın bu yolculuğa çıkarkenki enerjisidir. Neyi seçiyorum ve bu seçimimin içsel yüzünün ne kadar farkındayım? Seçimi yapan bilinçli zihnimizden öte derinliğimizde taşımayı seçtiklerimiz olabilir. Tam da bu yüzden bırakabilmelerimiz ve böylelikle iç dünyamızın yarattığı yolculuğumuzda kontrol kurabilmemiz önemlidir. Bu kartın kimi bilgilerde, gölgesi olan ‘’aziz’’ ile Merkür, kimi bilgilerde tek olarak yay burcu etkisinde olduğundan bahsedilir. Her halükarda bu aklın yolculuğudur. ‘’ Aklın yolu BİR’dir. ‘’ sözünü hatırlayın, bu dönem birlik ve bütünlüğü en çok hatırlamamız gereken bir dönemden geçiyoruz ve bilin ki her kimeyse yaptığımız, bu muhakkak ki özde kendimizedir; çünkü insan, olan hiçbir şeyden ayrı değildir.

Ay ile birlikte Güneşin de başakta olduğu bir gündeyiz ve bugün Güneş günü olması da tesadüf olmasa gerek, sistem sonsuz bir uyum içinde hareket ediyor. Güneş, ‘’ Ben kimim? ‘’ sorusunun cevabıdır. Buradaki bir tutulma aslında bu sorunun cevabını bulmakta önümüze çıkan engellerden bahsetmektedir. Buna gölge de diyebiliriz. Gölge, farkında olmadıklarımız olduğu kadar farkında olmamaya çalıştıklarımız da olabilir. Buradaki detay önemlidir. Bazen ‘’ Ben çok iyiyim. ‘’ diyen gözlerde şu ışığı görebilirsiniz: ‘’ Aslında hiç de iyi değilim; bununla birlikte şu an bununla yüzleşebilecek güçte olduğuma inanmıyorum, lütfen bu oyunuma iştirak et, şu an kaçmaya çalışıyorum ve bunu yapmamda bana yardım et! ‘’ Bunun ardında insanın kendi gücünün farkında olmayışı vardır. İnsanın gücü, her şeyin üstesinden gelir; bununla birlikte her şey bir süreç içinde gerçekleşir ve kişinin bu süreçteki dönüşümsel süreçlerin ve bu süreçlerin ne anlama geldiğinin farkında olması gerekir. İhtiyaç duyduğumuz, zamanı doğru okumaktır ve burada öz ile bağlantıda olmaktır. Özümüzde tüm cevaplar vardır, buna ulaşmak ise kendimize bu şansı tanımak ile alakalıdır. Saraydasınız; bununla birlikte odanıza tıkılıp kaldığınız müddetçe siz sadece zindanı yaşarsınız. Bunlar önemlidir. Dışarı çıkın ve hikayenin bütünündeki derinliği fark edip neyi hatırlamaya ihtiyaç duyduğunuzu bulmaya çalışın!

Yeniay temasını göz ardı etmemek gerekir. Güneş tutulması, Ayın Güneşin önüne geçmesi demektir. Ay, saklı olandır. O zaman şimdi bizi tutan ve farkında olmadan yavaşlatan şeyleri bulmalı ve onların yolumuzdan çekilişi için kendimize ve içinde bulunduğumuz süreçlere fırsat tanımalıyız. Bunu ne  için yapıyoruz? Yeniye giden yolu açmak için! Hangi yeni? İşte şimdi o yeniyi yaratmalıyız ki ona giden yolda ihtiyaç duyduğumuzun ne olduğunun farkına varalım ve bunun oluşuna şans tanıyalım.

Ay, annedir ve Güneş, babadır. Baba, insanın kontrol gücüdür ve anne, insanın yaşamı içine alan döngüsüdür. Nereden başlaması gerekir? Döngüyü, yani derinlerdeki duyguları ve onların içsel anlamlarını tanımaya başlayarak! Ardından gölgelerin yönetiminden çıkıp kendi bilincine varmış kişi, onu tutsak kılan duvarları yıkıp önünü görebilir ve bu yolculukta en korktuğu şeyin, aslında kendisinin güç verdiği bir parça olduğunu fark edebildiğinde, Güneş öz gücüyle doğabilir ve biz de böylelikle kim olduğumuzu hatırlayabiliriz. Öz, değişmez, hatırlanır ve görevini yapar. Eşsizliğimize açılan yol, birliğin kapısıdır. Bunları anlamak önemli!

Bakalım zodyak döngüsünde neler oluyor? Bu tutulmanın özellikle hangi evimizi etkilediğine ve burada rehber kartımızın ne olduğuna bakalım! ( Yükselen burçlar da önemli! )

Koç ( Hizmetkarlar evi / Adalet )

Koçların neye nasıl bir enerji harcadıklarının farkına varmaları gerekiyor ve enerjilerini daha kontrollü kullanabilmek adına bir düzen yaratmalarında fayda olacaktır. Gereksiz işler çıkabilir karşılarına, öncelik ve odak önemli! Beden enerjileri çok yüksek olan koçlar, kafaları karıştıklarında motivasyonlarını yitirip kavgacı bir tutum geliştirme yoluna gidebilirler. Şimdi hak ettiklerini alma zamanı ve bunun için odaklarını koruyarak gerçek adaletin onların içinde saklı olduğunu ve bunun düzenden geçtiğini hatırlama zamanı!

‘’ Yüreğinin gücüne güven ve bu gücün senin yoldaki ışığından ve buradaki kararlılığından beslendiğine! ‘’

Boğa ( Çocuk evi / Aşıklar )

Boğalar yaşamlarında yeni yollar ve yeni kapılar açıyorlar. Önemli kararlar veriyorlar ve bu kararlarındaki tutkular ve bu anlamdaki samimiyetleri onları tam da ihtiyaç duydukları şeyle buluşmaya götürüyor. Kendileri aşka açtıkları bir dönemdeler ve şunu bilmeliler ki bu aşk, yarındaki ışıklarını ve bu anlamdaki bütünlüklerini yaratıyor olacaktır.

‘’ Bil ki yüreğinin seni götürdüğü yerde ışık var! ‘’

İkizler ( Yuva evi / Güç )

İkizler iç dünyalarında ve bunu oluşturan parçalarında önemli buluşmalar yaşıyor. Onlar sevginin gücünü ve bu gücün, derinliklerinden beslendiğini fark ediyorlar ve bu anlamda önemli çözülmeler yaşıyorlar. Aile kavramı onlar için biraz daha ön plana çıkıyor ve aileyi nasıl tanımladıkları onlara kendilerini bulmak adına önemli bir ışık yakıyor.

‘’ Yüreğindeki ışık, yaşamını yaratıyor ve bil ki o ışık, senin derinlerinde taşıdığın güçten besleniyor, onu açığa çıkar! ‘’

Yengeç ( Kardeşler evi / Kule )

Yengeç yakın ilişkilerinde önemli bir dönemeçten geçiyor ve artık kendi benliğine odaklanması gerekiyor ve bu anlamdaki ihtiyaçlarının ne olduğunun farkına varması, bu anlamda kendini ifade edebiliyor olması önem kazanıyor. Hassas yengecin artık duvarları yıkabilecek gücü içinde taşıdığını hatırlaması gerekiyor ve ihtiyaç duyduğu tek şey, kendisinin ne kadar önemli olduğunun farkına varmasıdır. İnsanlar onu iyi olduğu için değil, sadece olduğu için de sever, yeter ki kendi de bunu başarabilsin!

‘’ Yüreğindeki sevgi, yüreğinden sana akar, sen de o yürekten yaşama coşkuyla aktığında; seni gülümseten şeyleri bul yalnızca! ‘’

Aslan ( Kaynaklar ve para evi / Asılan Adam )

Aslanın artık kendi gücünün ve sahip olduklarının değerinin farkına varması gerekiyor. Yaşam bazen altüst olmuş gibi görünebilir; bununla birlikte bu aslında çok daha güçlü bir ışıkla doğacak olan yeni günün habercisidir. Bizim sadece sahip olduklarımızın gücünün farkına varmamız, bunu kullanmamız gerekir, kullanabileceğimiz enerjiyi yaratmamız; bizim de hata yapabileceğimizin farkına varmamız ve bunun bizi güçsüz değil, daha güçlü kılabileceğinin!

‘’ Gözlerini aç ve gör kendini, bil ki gördüğün, güneşin kendisiydi ve onun gücü, yüreğindeki gücü açığa çıkarabildiğindeydi! ‘’

Başak ( Hayat, fiziksel varlık, fiziksel beden evi  / Aziz )

Başaklar özellikle bedensel bir yenilenme içine girebilirler. Bedenlerindeki değişimleri yenilenmeye giden bir yol olarak kabul etmeliler. Koruyor ve korunuyorlar. Gelişim onlar için esastır; bununla birlikte gelişim demek, süreç demektir. Mühim olan bu anlamdaki odak ve inancı korumaktır. Detoks dönemi denebilir. Beslenmeye dikkat edilmelidir ve hizmet etmenin, hizmetkar olmakla aynı şey olmadığının farkına varılması gerekir; zira en bütük hizmet insanın kendisinedir ve tüm hizmetin de özde bu olduğunun hatırlanması gerekir.

‘’ Koruyucu ışığındır yüreğin ve sen o ışıkta dirildiğinde, tüm yaşamın hikayesini de okuyabilirsin, kendine güven, bunun ne anlama geldiğini bilirsin! ‘’

Terazi ( Sıkıntı, sorun evi / Dünya )

Terazi, önemli sınavlarının farkına varmaktaydı ve artık bu sınavlar belli bir olgunluğa ulaştı ve şimdi meyvalarını vermeye başlıyor. Onun için odağını korumak önemlidir. Kararlı olmak, kapılarını açan gücüdür. Şimdi hasat zamanı, ekilenler biçilmeye başlayacaktı ve muhakkak ki bu yorgunluğun da bir ödlülü olacaktı. Huzur içinde olun, dünya emeğinizin ve bunun  değerinin farkındaydı, yeter ki siz de olun!

‘’ Yüreğinin gücü yaşama çekildi ve yaşam seni o yüreğin ışığından sarıp koruyabilmekteydi, şimdi sadece yolun seni götürdüğü yerdeki ışığı görebilmek gerekirdi. ‘’

Akrep ( Arkadaşlar evi / Güneş )

Akrepler  önemli görevler üstleniyorlar. Öncülük etmekte oldukları bir dönemde olduklarını hatırlamaları gerekiyor. Ekip ruhuyla çalıştıklarında, öz güçleri devrede olacaktır. Biz olmayı ve buradaki gücün ne anlama geldiğinin farkına varmayı hatırlıyorlar. Sağlık, onlar için sosyal paylaşımlarla büyüyor. Kendilerini kapatmak yerine, yaşama ve sevgiye açmaları onlar için önemlidir. Projeleri, insan temasını koruyup oradaki ışığı büyüttükleri müddetçe onlar için kapılarını açabilecektir. Yoğun ve güçlü bir etki söz konusu ve bunu kontrol edebilecek olan, onların içindeydi.

‘’ Güç, sorumluluğun olduğu yerde yetişen bir çiçektir ve onun kokusu, yaşamın ışığı olduğunda, kişi kendinde olanın ne olduğunun farkına varabilir. ‘’

Yay ( Meslek evi / İmparatoriçe )

Yaylar özellikle toplumsal statülerinde ve bu anlamdaki mücadelelerinde önemli bir dönemde gözüküyorlar. Planlı ve programlı olduklarında, içlerinde bulundukları anı büyük bir başarıya çevirebilirler. İhtiyaç duydukları destek sağlanıyor. Kendilerine karşı şefkatli olmaya ihtiyaçları var. Doğa ile bütün olduklarının farkına varmalılar ve şimdi doğanın uyanışını yaşamalılar, bu onların zorlu olduklarına inandıklarının üstesinden gelmelerini sağlayacaktır. Yenilenmek ve her gecenin sabahının anda olduğunu fark etmek!

‘’ Bil ki doğuran sensin ve doğumunu ışığında kutladığında, o ışığın senin yüreğin olduğunu fark edebilirsin, aç kapılarını, içeri giren de içerisine girdiğin de sensin! ‘’

Oğlak ( Yabancı diyarlara yolculuk evi / Büyücü )

Oğlaklar büyüyor ve genişliyorlar ve gerçek güçlerinin ne olduğunun farkına varıyorlar. Yaşam sınavları onları artık ödüllerine doğru götürüyor, sadece burada gerçekten önemsemeleri gerekenin ne olduğunun farkına varmalılar. Geniş düşünme zamanı ve bu yolculuk onlara kendilerini armağan ediyor olacaktır. Şimdi neye ihtiyaç duyduklarını bulmalılar ve ona giden yolda kendilerine bir adım atıp sınırları aşmalılar. Ne yapman gerektiğini bil ve ona açılan kapıdaki varlığını koruyabil.

‘’ Yüreğinin ışığı yandı ve kapı açıldığında, karşında duran, senin sana olan bakışıydı ve şimdi o bakış ışığını kazandı ve yüreğin yolu açmalıydı, kendine güven ve bunun yaşama olan güven olduğunu bil, destekleniyorsun, hatırla, yolun farkına vardığında! ‘’

Kova ( Ölüm evi / İmparator )

Kovalar, küllerinden doğma sürecinden geçiyorlar ve burada kontrol kurabilmeleri önemli gözüküyor. Yaşamımda her ne oluyorsa olsun aktif varlığımı koruyabilmeliyim ve her şeyin özünde seçimim olduğunun farkına varabilmeliyim ve muhakkak ki bunu değiştirebilecek güçteyim. Benim şimdi kontrolü ele almak için nereden başlamam gerektiğine inandığımın farkına varmam gerekiyor. Ben yönetildiğim değil, içinde olmayı seçtiğim bir yaşam istiyorum, bu kesin, o zaman bunun sorumluluğunu bilmeli ve böylelikle kendimi ifade edebilmeliyim.

‘’ Saklı olan beni sırrıma götürür ve o sır, beni yaşama götürür ve muhakkak ki benim o yaşamda bulduğum ışık, beni kendime götürür ve cennet oradadır. ‘’

Balık ( Evlilik evi / Ölüm )

Balıklar yaşamda çok özel bir döngüden geçiyorlar ve onların yaşamda neyi artık tamamlayıp neyin kapılarını açmaları gerektiğinin farkına varmaları gerekiyor. Bu tutulma onların çok derinlerinde, dünya ile kurdukları bağda gerçekleşiyor. Yaşam onlar için bütünseldir ve onların bu bütünlüğün ne anlama geldiğinin farkına varmaları gerekir. Yeni buluşmalara doğru ilerliyorlar ve yolu açacak gücün ne olduğunu bilmeleri önemli ve biliyorlar, kendilerine güvenip bunun farkına varmalılar.

‘’ Yüreğin, yaşamın şarkısını okur ve yaşamın şarkısı, sen onun içinde olduğunda, sana senin sesini, sen olup duyurur, kendini dinle ve yola çık ve vardığın yer ışığındır ve o senin, senden sana yansıyan barışındır, işte bu! ‘’

Sizi seviyorum,

Hüseyin Akdağ