KADER PLANI VE BURÇLARA DOLUNAY MESAJLARI

Yaşamlarımızda uyandığımız her gün yeni bir ışığıdır yolculuğumuzun ve biz bu yolculuğun ışığı olup yandığımızda, o gün yeni bir yol olur açılan önümüzde ve biz o yolda olduğumuzda, bu bir adım olur yeryüzünde olma gerçekliğimize attığımız ve bu her birimizle de alakalıdır bu yolcuğun bütünsel ışığında, en az kendimizle alakalı olduğu kadar, yaşam yolculuğunda!

Yaşam yolu bizim yolumuzdur; bununla birlikte bu aynı zamanda hepimizin yoludur ve bizim yürüyüşümüz hepimizdeki yürüyüşün bir parçasıdır ve bunu her ‘’ insan ‘’ olan birlikte başarmaktadır; çünkü kattığımız ışıklar bu yolculuğa, ne kadar öyle değil gibi bazen görünür olsa da, büyük planda birbirinden bağımsız olarak gerçekleşiyor olmamaktadır.

İşte, tam da bu ışıkta 5 Martta gerçekleşiyor olacak Dolunay, Başak aksında bir etki ortaya koyacaktır ve tıpkı yaşamdaki bütünsel etkiler gibi gökyüzünde de bir makro yaşam faktörleri oluşumu söz konusu olacaktır. Her gezegen bir yaşamsal form temsilidir ve aslında onların hikayeleri yaşamdaki başrol oyuncuları olan bizlerin temsilidir ve her birimizde bu temsiller başka oyuncular ışığında gerçekleşiyor gibi gözükse de illüzyonun ötesinde hepimizin teması, ortak bir birleşimin yeryüzünde konuşlandığı ortak bir alanın etkisindedir ve her hikayenin bütündeki yolculuğundan beslenerek bin yılları kapsayan bir hikayesel bütünlüğün eşiğindedir.

Doğaya bakın, oradaki hikaye yaşamdaki hikayeden çok uzak değildir ve yaşama bakın, oradaki hikaye her canlının hikayesinden çok ayrı değildir ve gökyüzüne bakın, orada olanlar da tüm olanların ötesinde bir oluş çizgisinde değildir; bununla birlikte insanı insan yapan onun ‘’ irade ‘’ sidir ki bu irade ona yaşamdaki gücünü de beraberinde hediye etmektedir.

Nedir bu güç? OL’ma ve OL’durma gücü!

Bir tiyatro oyuncusunu düşünelim, elinde bir senaryo vardır; bununla birlikte bu senaryonun işleniş şekli ve buradaki özel vurguların gücü oyunu ele alan ekibin gücünü ortaya koyacaktır. Burada bir ‘’ çoklu güç birliği ‘’ ortaya çıkacaktır ve bu, bütünden birime doğru bir geçiştir ki bu geçişte tüm ekibin gücü önemlidir ve onlar bir algı frekansı ortaya koyarlar birleşimlerinde, bu alanın enerjisi olur, farkında olmasa bile bundan her birey etkilenir. Bunu şöyle yorumlayabiliriz, bazı ortamlarda cümlelerimiz akar gider ve biz bizden dökülenlere şaşırır kalırız; çünkü alanın enerjisi bir hayli yüksek ve ufku dolayısıyla geniştir; bununla birlikte bazı ortamlarda iki kelimeyi bir araya getirmekte zorlanılacaktır; çünkü alan sınırlı bir bilinç titreşiminin varlığındadır.

O zaman bu oyunun ortaya çıkmasındaki öz potansiyelin akış gücünde, ‘’ ekip ‘’ önemli bir faktördür ki buna provalar sırasında sadece sürece ‘’ hareketsiz ‘’ ve ‘’ sessiz ‘’ katılacak olan ağaç rolündeki bir figüran bile dahildir.

Oyunun birlikte ortaya koyulan sahneleri vardır ve bu sahnelerin oyunun ortaya çıkışındaki yaşam önceliği önemlidir. Kimi sahneler esnetilebilir, genişletilebilir; bununla birlikte bazı sahnelerdeki ‘’ netlik ‘’ oyun aksındaki amaç doğrultusunda önemlidir ve es geçilmemelidir. Böylelikle sahne içindeki her ‘’ nefes ‘’ in ‘’ rol kabiliyeti ‘’ tam da burada önemlidir. Rol kabiliyeti yalnızca ‘’ ben alanında ‘’ okunabilecek bir bilgi değildir; bireysel kabiliyetlerin birbirleriyle nasıl çarpışarak birbirlerine nasıl paslandıkları ve bu paslanmaların nasıl alınarak nasıl yansıtıldıkları kişiselliğin ötesinde bir alan oluşumu  gözetecek ve bu bizim bütündeki hikayemizdir. İşte, yaşam bunun adıdır. İnsan özgürdür; ama ‘’ bağımsız ‘’ değildir ki buradaki ‘’ bağ ‘’ ın  tam olarak ne ile nasıl bir bağ olduğunu fark edebilmek önemlidir.

Her birimiz bir oyuncuyuz yaşam sahnesinde; bununla birlikte iş, iyi bir oyuncu olmaktan öte bir ‘’ ekip ‘’ olabilmektir ve iyi bir ekip olmanın tek yolu o ekibin ortak alandaki mesajını kavrayış ve bu kavrayışta öz gücümüzün hepimizin birleşimindeki o iradede saklı olduğunun farkında olmak ve bireysel bütünlüğümüzü yakalamanın ‘’ bütünün birliği ‘’ ni de yakalamak demek olacağının farkına varmaktır.

Dolunay, önemli bir yaşam yolculuğu ışığıdır. Bu dönemler bizim artık tamamlamamız gerekenlerin farkına varıp yeni bir yolculuk ışığı için ihtiyaç duyduklarımızı ortaya koyabileceğimiz ve bu anlamda netleşebileceğimiz dönemlerdir.

Başak burcunda gerçekleşen dolunay, hemen bizi Başak’ın yaşamda yaktığı ışığa götürür. Başak gelişimin ana merkezidir ve Merkür’ün ona verdiği muhteşem bir algı yeteneği onunla bütün bir temada kendini gösterir. Bu kavrayışta ortak alanda bir ışık ortaya koymak gerekir.

Bu önemli olayın gerçekleşeceği 5 Mart tarihinin numerolojik değeri 16/7’dir. Bu da yine hiçbir şeyin birbirinden ayrı olmadığı gerçekliğini fısıldar gibidir. Bu titreşim Marsiyen bir etkidir ve duvarları yıkıp yola çıkmaktan bahsetmektedir. Demek ki bu dolunay her birimizin duvarlarımızı yıkarak kendi içsel yolculuğumuzu başlatabileceğimiz ve içerisinin dışarıdan ayrı olmadığını hatırlayacak olursak şayet, dünya bedenlerimizin dünyada olma gerçekliğini onurlandırabileceğimiz bir ışık anlamına gelebilecektir.

Başak bize artık bir çocuk olmadığımızı hatırlatır. Aslanda çocuk olan Zodyak ışığı Başakta artık bir yetişkin olması gerektiğinin ve onun olma gerçekliğinin kendisiyle birlikte bütünsel bir anlam taşıdığının farkına varmıştır. Başak’ın kör noktası herkesin ne yapması gerektiğini bilme gerçekliğini kendi gerekliliklerinin ötesine koyarak kendi yaşamsal ekartesini yaratma riski olarak düşünülebilir; bununla birlikte Başak kendi değerinin ve öneminin de en az bütünün bütündeki yeri kadar önemli olduğunu hatırlayabildiğinde işler daha bir yoluna girebilir ve ne kadar mükemmel olmak istiyorsak bu, bunun aksinin de farklı bir mükemmellik olabileceği yönünde bir kabulle algılayabildiğimizde netleşebilecektir; zira her şey olduğu haliyle, ‘’ şimdilik ‘’ görevdedir.

Şimdi bakalım Tarotun Zodyak ışıkları olan bizlere mesajları neymiş?

KOÇ

Rehber Tarot Kartı : Mahkeme

Zordu yolun, yürüdün, yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin, a deli, büzüldün, uyan uyan, doğan yaşama gün gibi uyan ve sardığındır seni saran, seni sen yapan, yaşamı yaşamsız bırakmaman, uyan, can, uyan, sen olur seninle uyanan yaşam ve şimdi, ışığındır seni sen yapan, budur hatırlamaya tek ihtiyaç duyulan, uyan, uyandığındır seni sana katacak olan ve bu uyanıştır seni sende uyandırıp yaşamda da ışık olup kanatlandıran!

Şimdi, bil ki eskiyi eskide bırakmak, bugünü diriltirdi ve yeni yollar sana ‘’ senin ışığın ‘’ demekti, demek uyanmak, yeni bir ben olup doğabilmek ve yaşamı tüm ışığıyla kucaklayıp, onun senin bedenin olduğunu fark edebilmekti.

İşte, bu, sevgili! Sar cennetini! Bu sana yeterdi!

BOĞA

Rehber Tarot Kartı: Kader Çarkı

Değişiyordu yaşamın cesareti, şimdi indiğin derinlikler sana gün ışığı olup doğabilmekteydi ve toprağın altı senin cennetin olmaktan öte bir yaşam bahçesi değildi. ‘’ Ölü toprağa gömülür. ‘’ derlerdi halbuki ölü yüreğe gömüldüğünde, o ölü artık sonsuzluk ışığının kendisiydi ve yarındı yaşamlara, o yarın bugünde tohum diye bilinirdi.

Can, şimdi senin seninle uyanma ve senin seni seninle diriltme vakti! Doğanın ışığı senin yüreğindi ve şimdi o yürek uyanmalı ve gülümsemeliydi ve tüm suların akışını sen olup gülümsetebilirdi.

Can, yüreğin doğanın şavkıydı senin ve bahar ilk çiçekleriyle yenilerken bedenini, senin sana düşenin, seni sende yeni bir ışıkla diriltebilmekti ve bu ışık yüreğinin ışığından ötesi değildi. Şefkat, şimdi, yüreğine doğan güneşti ve bu güneş sana vurduğunda ancak yeryüzü karanlığında senden sana düşen ışığınla yıkanabilirdi.

İKİZLER

Rehber Tarot Kartı: Adalet

Yaşam yolunda adil olmak gerekirdi, adil olmak her zaman yaşama ve yaşamdakilere adil olmak demek değildi ki yaşamdakiler de bizden öte bir biz olup doğabilmiş değil miydi? Onlardaki beni keşfetmek, bendeki beni büyütmek ve onu ışığıyla ödüllendirebilmekti ve her konuşlandırdığımda yüreğime bedenimi, orası benim sessizliğinde ses olan cennetimdi.

Büyüttüm yüreğimi ve o büyüdüğüm şehir benim evimdi ve o evde sevgi olurdu şimdi, olanın olduğu nehir, yüreğime dökülen serinliğin kendisiydi ve onun doğduğu ufuk, yüreğimin çizgisiydi.

Uyandım bugün ve uyandığım tüm günler ışığım olup dillendi ve yaşama dedim ki ‘’ seviyorum seni ‘’, yaşam bana gülümsedi ve dedi ki ‘’ seviyorum seni ‘’, yaşama ‘’ ben de seni ‘’ dedim yaşam bana ‘’ ben de seni ‘’ dedi ve fark ettim ki yaşam benden kopanın bana döndüğü yerin, o ışığı olmaktan öte bir ışık değildi.

YENGEÇ

Rehber Tarot Kartı: Denge

Duy yüreğinin sesini, sustur tüm sözlerini ve in ki bul derinliklerinin dilini, bil ki orada sen, senden öte bir sen olup seninle sende buluşmaktan ötesi değildi ve gemin şimdi karanlık sularda sisli bir ufukta seyirdeyken, o seyir senin yüreğindi ve birazdan güneş, gün olup göğüs kafesinde gözükebilirdi ki işte, sular dirildi.

Yaşam seni seninle bilirdi ve seni ancak senden sen olup okuyabilirdi ve işte, şimdi bu ışık yüreğinle dirildi. Doğru- yanlış dediğimiz neydi ki? Olan bir şey, görünen bir şey değildi. O ancak hissedilebilirdi ve hissedildi, derindeki açtı kendini ve dillendi, o küçük çocuk, ışık ışık dirilmekteydi ve yüreğimize iyi geldi.

Dedi ki ‘’ Yaşam seni senden gülümsedi, bildi ve bu biliş hepimizin ışığı olup yaşama doğan güneşin kendisiydi. ‘’ ve derken her şey bize bizi verirdi, verdi, yaşama kulak vermek yüreğini dinlemek demekti.

ASLAN

Rehber Tarot Kartı: İmparator

Gücünü tanı ve sen ancak onu tanıdığında olurdun yaşamın aşığı ve o aşığı dillediğinde yüreğin olurdu bu yaşamın ışık kokan tanığı ve tanıdığı yüreği olmaktan başka bir yaşam ışığı mıydı? Değildi, sadece kendiydi tanıyıp bildiği ve başlayabilmek için o adımın kendisi olabilmek önemliydi, ışık ardından dökülür gelirdi ve o dökülen senin sen olup dillendiğin yaşam nehri ve o berrak su, ‘’ hepimize kendi olup görünmek ‘’ demekti ki buydu senin senden beklediği!

Işık göründü ve o ışık sana senden sen olup göründü ve görünen tuttu yolunu, bu yol yaşamın yoluydu ve o yol şimdi doğanın yolu oldu ve doğan bugün insanın yaşamındaki ışık oldu ve o ışık şimdi sen oldu sana, sana senden seni doğurdu ve yüzün gülüyor, işte, gün şimdi doğdu ki batışı senin yeniden sana yeni bir sen olarak doğuşun olurdu.

Karanlık gözlerini açtığında kaybolurdu!

BAŞAK

Rehber Tarot Kartı: Aşıklar

Hadi, sev kendini ve sar sevgiyle tenini, tinini, senin içinde tinden öte bir ten mi olurdu ki her bir ten, yüreğin ışığı olur dillenirdi ve yüreğin, derinlerinde, ‘’ senin sende gizlediğin ışığın ‘’ demekti ve artık dillenirdi yüreğinin derinlikleri ve bu derinler sana seni hediye etmişti. Göğsünde ışığın, ışık dolu bir gülümsemeydi ve bu gülümseme yaşamın ışığı olup dillendi ve o dillenen yüreğinin ışığı olup sana seni getirdi ve kapı çalındı, açtın baktın, kimdi? Sana sen, sen olup gelmişti. Her şey nasıl da çabuk değişmişti, öyleydi, vakit gelmişti.

Açtın çantanı baktın ki sevgi, açtın yüreğini baktın ki sevgi, açtın yaşamı baktın, gördün ki sevgi ve şimdi yürüdün, yürüdün, yürüdün ki karşında duran sen, senin sende sen olup dillediği ve işte, dillendiğin o nehir, yaşamın sen olup akan nehrinin kendisiydi.

Şimdi, sendin senin seninle sen olup seni ödüllendirdiği!

TERAZİ

Rehber Tarot Kartı: Dünya

Ne güzel bir ışıktı saran seni, ne güzel de yüreğin yüreklerle birleşmişti ve şimdi, ne güzel bir şarkı yüreğinden yaşama dökülmekteydi ve o şarkıda yüreğin su katılmamış bir sevgi nehri, sevgi senin için neydi? Sevgi senin için ‘’ birlikte yürümek ‘’ demekti, yaşam bahçesini ve tuttun ellerini ve hissettin yüreğinin derinliklerini, derken baktın gördün ki tamamlanıyordu senin için dünya gerçeği, sanki senin içindeki senleri bulup onlarla barışmayı becerebilmiş gibi ve süsledin seninle sen olan yüreğini!

Gözlerinden sevgi yaşama inebilirdi, indi, sözlerinden ışık yaşama düşebilirdi, düştü ve yüreğinden yaşama yaşam sen olup gülümseyebilirdi, oldu, gülümsedi ve bir yolun gözüktü ufukta, sana sen olup gösterdi kendini, o yol ‘’ sen ‘’ demekti ve şimdi, o yol senin doğan güneşindi ve bilirdi yüreğin sana sen olup senin senden ne olup dillendiğini, şimdi yaşam, olduğu haliyle fark edebildiğinde sırlı penceresini, seni senin ışığına sen olup götürebilirdi.

AKREP

Rehber Tarot Kartı: Ay

Bu son sınavıydı yüreğinin, son kez buraya kadar gelmiş ve artık geçebilmeliydin ve geçtin, yüreğinin penceresinden yaşama ışık olup gülümseyebildin ve hiç olmadığın kadar güzelleşmekteydin ve hiç aralamadığın kadar derinlerinde yaşamın gülümsemekteydin. Özün sözün altın ışık olmuştu yüreğinin gülümseyişinde, yaşam nehrinin dökülen ışığında yaşama serin bir ışıkla dolabildin ve titrettiğin yüreklerden sıcacık bir yaşam olup doğabildin.

Şimdi sen yürümekteydin ve tüm yaşamı da seninle yürütmekteydin ve bu yürüyüşte herkes kendinde yürürdü, bunu bilirdin ve bildiğin dirilikte dirilir, yaşamı o ışıkla okuyabilir ve okuduklarında yaşam olup gülümseyebilirdin ki gülümsedin ve şimdi aynaya baktı yüreğin, sanki epey yorgun gibi geldi gözüne gözlerin, derken aynadan çıkan seni seyrettin ve sana sen olup sende, senden öte bir sen olup dokunabildin.

Şimdi, hiç olmadığın kadar gerçektin!

YAY

Rehber Tarot Kartı: Azize

Bildiklerin oyuncağındı senin ve sen bu oyuncakları hep çok severdin ve sonsuz zenginliğinde, hep daha fazla oyuncak isterdin ve bu oyuncaklar hiç vermesin sırlarını sana isterdin; çünkü sen bir kaşiftin ve keşfetmek olsa da gerçeğin, ‘’ hep biraz daha keşfetmek istemek ‘’ ti derinlerinde ışığı yüreğinin, sen her sabah yeni bir heyecanla doğduğunda zamana, bu heyecandan yorulacak değil, onunla yeni bir ışık olup dirilecektin ve dirildin .

Bilinmezliğin sırlarına indi yüreğin, bir yanınla oynamak bir yanınla onu süzerken o olmak isterdin ve süzmekteydin yaşamı, bilmediğin renkler sana yüreğini açmıştı ve sen bu yürekte içmekteydin ışığı ve o ışık sana epey sağlıklı bir yaşam arzusuyla kanatlanmıştı, yüreğin hiç bu kadar ışıklı yanmamıştı ve bu yanış hepimizin baharı ve şimdi, sen sende ışık olup kanatlandı, ihtiyaç duyduğun ışık, yüreğinin anahtarı!

OĞLAK

Rehber Tarot Kartı: Asılan Adam

Yaşam seni tersyüz mü etmiş? Yüreğin bilirdi, bu sadece ‘’ yeni bir yol bul ‘’ ve ‘’ o yolda yürüdüğünde yaşamın sende ışık olup dirileceğini bil ‘’ demekti ve dirildi yaşam, ışığı olup yüreğinin, sana senden gözükebildi ve sözün şimdi yüreğinin derinliklerinden kopup geldi ve seni seninle sende küllerinden doğan bir ışığın temsili olup köklendirdi ve güçlendirdi. Şimdi, ulu bir çınar oldu göğsünün çarpan yüreği ve kökleri ışık olup yaşama inebilirdi ve dileğin şimdi gerçekleşmenin eşiği, kalan ona bir adım olup atılabilmekti.

Yeni yollar, yeni yollara attığımız adımlar olduğunda bize biz olup görünebilirdi, o zaman yürümeli ve yürüdüğümüz yolda büyüdüğümüzü bilmeliydi ve yürüdük, büyüdük, ışığımız güller bahçesi ve o bahçede yüreğimiz bize biz olup dillendi, ürkmüş ve hızlıca çarpmıştı yüreği ve şimdi, hak ettiği barış kanadındaki gülümsemesi, kapılar açılmak için onu beklemekteydi ve geldi, koydu ortaya yüreğini, işte, ışık şimdi gülümsedi.

KOVA

Rehber Tarot Kartı: Aziz

Dünya handı, konan göçerdi ve konduğu o yücelik onun ışığı olup dillendi ve şimdi, o yaşam bahçesinde kendisiyle oynamanın keyfindeydi ve bu oyun onu kendinden alıp kendine getirmişti ve yaşam ışık olup yürümekti, o ışık olup büyümekteydi, yüreğini ihtiyaç duyduğu barışla yıkayabildi, şefkat dediği yüreğinin bahçesinin en kutsal ışığı değil miydi? Buldu ve dilledi onun yüreğini ve baktı, gördü ki o yürek kendisinindi.

Yüreği yaşamı anlama niyetindeydi, yaşam karşısına geçti dillendi, dünya yüreğinden çıkıp ona gelmiş ve ardı ardına seyirdeydi, derken taktı sırtına kendini, dünya olan bedeninde gezdi, gezdi, gezdi. Gülümseyişi ışıklar olup dillendi. Anladı ki onun korkusu sevememek değil, sevgi dolduğunda yüreğine dillendip onu bilememekti, dillendi bildi, doldurdu yüreğini, şimdi yaşam onu duyabilmekteydi.

BALIK

Rehber Tarot Kartı: Yıldız

Yeni bir yaşam vardı önünde saran yüreğini ve bu yaşam ona ondan o olup dillediğinde sarmıştı tüm yaşamın da kendisini, o ‘’ yürek ‘’ demekti, o ‘’ söz ‘’, o ‘’ ses ‘’ demekti; bununla birlikte onun sözü, ondan öte bir yürek ışığında da görülebilecek, okunabilecek değildi.

‘’ mistik ‘’ bir ışık doldurdu yüreğini, yaşamı her merak ettiğinde, doğan günle kendine gelmiş ve orada yaşamda kendini seyretmişti. Şimdi görebilmekteydi; çünkü gördüğü yaşam, gördüğü kendisiydi ve bilmekteydi ki ayrı değildi. Korkup kaçacak değildi. Suları ondan ala tanıyan mı bilinirdi. Eviydi yüreği ve şimdi ‘’ eve doğan güneş ‘’ olup dillendi ve bu ev hepimizin eviydi, o bunu bildiğinde yaşamın sesi olur dirilirdi.

Yaşam ona o olup kokabildi ve içine çekti tüm nefesiyle yaşamın sesini ve derken bir şarkı oldu dillendi yüreği ve bu şarkıda herkes ışığıyla belirdi ve bu ışık onun sesiydi, sesi olanın ‘’ yarın ‘,’ nefesiydi ve nefesi ışıktı şimdi, doğduğu şehir, olduğu nehir, yüreğiyle seslendi ve ‘’ ben buradayım ‘’ dediğinde açılan kapılar cennet olan yaşamın kendisiydi. Bildi ki onun gözleri ancak açıldığından onun olabilirdi ki açılan hep yüreğiydi.

Hüseyin Akdağ