Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi

Birey, aile, toplum ve millet hayatı önemli bütün oluşturuyor. Bu sadece bizim toplumumuzda değil bütün toplumlarda böyle. Kadının hayatımızdaki, toplumdaki yeri ise yüksektir. Öyle ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; “Şuna inan gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.” sözüyle ailede kadının ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Türk tarihinde kadın yüksek, şerefli ve saygın bir varlık olarak gösterilmiştir. Kadınlara verilen önem toplumumuzda eskiden gerçekten de hat safhadaydı. Türk Milleti’nin bütün dünyada ezici bir üstünlük kurması, görkemli savaşlara imza atmasının temelinde anaların evlatlarını erdemli bir şekilde yetiştirmesi, kısacası kadınlar yatmaktadır.

Türk Kadını, çalışma hayatında erkeğe ortaktır. Kadın, erkeğin en büyük yardımcısıdır. Kadınlar toplumun kalkınmasında önemli yere sahiptir. Maalesef günümüzde biz bayanlara hak edilen değer verilmiyor. Çok eskiye gitmenize gerek yok, yakın zaman önce vahşice katledilen Özgecan Aslan buna bir örnek. Ne zaman kadın erkek eşitliği tam anlamıyla olur, kadına hak edilen değer verilirse, işte biz o zaman gelişmiş bir ülke olacağız. Yoksa yıllardan bu yana olduğu gibi “gelişmekte olan ülke” olarak tabir edileceğiz, bu tarz cinayetler arttıkça da daha da gerileyeceğiz. Kadın sadece karşı cins, cinsel ilişkiye girilecek bir varlık olarak görülmemeli, aşağılanmamalı. Aksi takdirde hepimizin sonu Özgecan Aslan olabilir…

Özge Canımız gitti… Özgecan Aslan gibi yat, bu bizim ayıbımız. Hem de koca bir ayıp, Türk toplumunun ayıbı…

Çok sevgimle