Tarot Kartları ve Büyük Arkana Serisi: “Derin Anlamlar”

tarot kartları

Tarot kartları büyük Arkana ve küçük Arkana serileri olmak üzere iki ana grupta incelenirler. Büyük Arkana serisi 22 karttan oluşur. Küçük Arkana serisine kıyasla Tarot falında çok daha güçlü ve derin anlamlar taşırlar. Tarot kartlarında büyük Arkana serisi 0 numaralı Deli kartıyla başlar, Dünya kartı ile son bulur. Sunduğu bilgilerin çok daha etkili olduğu bu seride kartlar, bazen küçük Arkana serisinde yer alan kartların anlamlarını hafifletebilirler. Bu durum büyük Arkana serisindeki kartların gücünden gelir. Anlamı derin olan bu serinin tamamını ise siz değerli okurlarımız için Falsepeti ailesi olarak tek tek açıkladık.

Büyük Arkana Serisi Doğrudan Burçlar ve Astroloji ile Bağlantılıdır

Gezegenlerin ve yıldızların hareketlerine göre yorumlanan astroloji aynı zamanda Tarot falında büyük Arkana serisi kartları ile de bağlantılıdır. Büyük Arkana serisi, astrolojik bağıntıları nedeniyle aslında Tarot falı yorumlarken oldukça büyük etkilere sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta ise seride yer alan kartların doğrudan gezegen ve burçlarla olan bağlantısıdır. Dolayısıyla Tarot falı açarken büyük Arkana serisinden gelen kartların yorumları, astroloji bağlantısı dikkate alınarak yapılmalıdır.

Büyük Arkana Serisinin Kartları Nelerdir?

Büyük Arkana serisinde toplamda 22 kart bulunur. Bu kartlar genellikle küçük Arkana serisine kıyasla oldukça derin ve güçlü anlamlar taşır. Bu sebeple 4 farklı grupta incelenen küçük Arkana serisindeki kartların anlamlarını hafifletebilirler. Büyük Arkana serisinde yer alan kartlar ise şöyledir:

 • 0-Deli: Risk alma, açık fikirlilik, çocuksuluk ve içindeki sesi dinlemek.
 • 1- Büyücü: Yetenek, özgüven, yaratıcılık ve becerikli olmak.
 • 2- Azize: Oluruna bırakabilmek, bütünlük ve sezgisel güç.
 • 3- İmparatoriçe/Kraliçe: Bilgelik ve dişil güç, yeniliğin doğuşu, güzellik ve doğanın gücü.
 • 4- İmparator/Kral: Otorite, düzen, liderlik, maddi başarı, azim, irade ve eril güç.
 • 5- Aziz: Erdem, güven, manevi değerler ve anlam arayışı.
 • 6- Aşıklar: Duygusal verilen kararlar, kendi yöntemlerini sevmek ve yol ayrımı.
 • 7- Savaş Arabası: Yaşam deneyimi, bilinç kazanmak, hedefe yönelme, bilinçlenme, zorlukların ve çelişkilerin üstesinden gelmek.
 • 8- Güç: Arzu, tutku, öz farkındalık, cesaret ve hayvani doğayla uzlaşmak.
 • 9- Ermiş: Bağımsızlık, içe dönme, dış etkenlerden kurtulma, içsel huzur, kendi farkındalığına ulaşma, içteki ışığı keşfetmek.
 • 10- Kader Çarkı: Kendi hayatının ve kaderinin sorumluluğunu üstlenme ya da eline alma, büyüme ve olgunlaşma, yolunda gitmeyen olay ve durumlar.
 • 11- Adalet: Denge, dürüstlük, objektif bakış, adalet ve yargı.
 • 12- Asılan Adam: Yeni bir görüş edinmek, yaşam yolu kazanmak için eskileri feda etmek, zorunlu dinleme, yeniye teslim olmak.
 • 13- Ölüm: Ayrılık, eskinin sona ermesi, yeninin doğuşu, yaşam devamlılığı ve dönüşüm.
 • 14- Denge: Denge, uyum, çevreyle uzlaşmak, kişinin kendiyle barışması ve kararlılık.
 • 15- Şeytan: Kişinin kendi kötü özellikleriyle yüzleşmesi, bapımlılık, maddi güce bağımlı olmak, iyi niyet eksikliği.
 • 16- Yıkılan Kule: İnşa edilen eski ve güvenilir şeylerin yok olması-yıkılması, yenilikler için yer açılması, farklı bir yola doğru özgürleşmek, öz farkındalık.
 • 17- Yıldız: Geleceğe yönelik umutlar, beklentiler, kavrayış, kendine güven ve yaşam enerjisi.
 • 18- Ay: Umutsuzluk, belirsizlik, endişe, korku, kabuslar, karanlık önseziler, bilinmeyenle yüzleşmek.
 • 19-Güneş: Yaratıcı enerji, iyimserlik, sevecenlik, samimiyet, başarı, yaşama sevinci, yaratıcılık, özgüven.
 • 20- Mahkeme: Kurtuluş, özgürleşme, kendini bulma, umut tohumlarının yeşermesi, bilincin uyanışı, değişim sürecinin olumlu sonuçlanması.
 • 21- Dünya: Mutlu son, hedefe ulaşmak, uyum, mutluluk, başarı, kişinin kendini bulma yolunda atacağı önemli adımlar, kişinin kendisiyle ve evrenle bütünleşmesi.