Türk Astroloji Tarihi

Türk astroloji tarihimiz yapılan araştırmalar doğrultusunda oldukça eski olup Hunların Nart-Karaçay boyuna dayanır. Onların geliştirdiği Karaçay astrolojisi Türk astroloji tarihi adına önem arz eder. Türklerin konargöçer yaşayışları, doğa ile birebir etkileşim halinde olmaları güneşin ve ayın devinimsel hareketlerini incelemelerine fazlası ile fırsat sunmuştur. Destanlarında rastladığımız mitolojik ögeler Türklerin astroloji ile ilgilendiğini kanıtlar. Medeniyet tarihinde ise mitolojik ögelerin varlığı ve bunların kültür oluşumunda edindiği yer kesinlikle yadsınamaz. Astroloji tarihimiz bu denli eski bir devlete dayanmakla birlikte dünya astroloji tarihinde de önemli gelişmelere öncülük edilmiştir. Güneş sisteminde yer alan birçok gezegen keşfedilmiş ve adlandırılmıştır. Batı bu gezegenlerin keşfi asırlar sonra yapmıştır. Hava, su, ateş ve toprağın dört temel madde olduğunun genelgeçer bir bilgi olarak kabul edildiği ve bunların astrolojideki yeri bilinmektedir. Türk astroloji tarihinde de bu dört kavram dört mevsim ile de eştir. 4 sayısı Dünya için kullanılmaktadır. Bu nedenle bu sayının önemi vardır.

Karaçay astrolojisi astroloji temellerimizi oluşturmaktadır. Onlar için kabul edilen 12 ana burç ve 36 tane ara burç vardır. Burada 36 sayısı güneşin hareketlerinden faydalanarak belirlenmiştir. Kavram olarak 36 dereceye denk gelir. Yani ortalama 10 günlük bir dilimdir. Burada burç özellikleri cinsiyet ve doğum yılına göre de farklı özellikler kazanmaktadır. 21 Mart burçların başlangıcı olarak kabul edilir.03-11-16-3

Eski Türk Astrolojisine göre Burçlar

1.Toruk (21-31 Mart) Yönetici, gururlu, lider, işkolik, çalışkan

2.Hımmıy (1–10 Nisan) İdealist, iyimser, hayallerinin peşinden koşan

3.Huttus (11-20 Nisan) Hassas, akılcı, dürüst, namuslu, idareci, kıskanç

4.Hunta (21–30 Nisan) İnatçı, hassas, kreatif ve manikdepresif

5.Çolpancı (1-10 Mayıs)   Duygularına hapsolmuş, sezgileri güçlü, sebaatkar, iyi düşünceli, çocuk ruhlu

6.Kölköl (11-21 Mayıs) Enerjik, bilgiye susamış, lider, cesur, aşkperest

7.Çamay (22-31 Mayıs) hayalgücü yüksek, güzel ahlaklı, fikirlerini sözle ve yazıyla ifade edebilen, çok yönlü, eli her işe uygun

8.Küylü (1-10 Haziran) Düzen hastası, gururlu, ketum, dürüst ve yalandan nefret eden

9.Kuşmuş (11-21 Haziran) Gösteriş düşkünü, akılcı, iyimser, eleştirmeyi seven, kadere inanan, mistik olaylarla ilgilenen, sanat ve edebiyata ilgi duyan

10.Sezgek (22-30 Haziran) Mızmız, hoşsohbet, içedönük, kindar, inatçı, kabiliyetli, yaratıcı ve sezgileri kuvvetli

11.Kuşdüger (1-11 Temmuz) Duyguları aklının önüne geçen, kararsız, dengesiz, çalışmayı sevmeyen, kabiliyetli, karamsar

12.Gondoray (12- 22 Temmuz) Hayalperest, hafızası güçlü, melankolik, hisli, dürüst, müziğe ve politikaya ilgi duyan

13.Ötgür (23-31 Temmuz) Gururlu, akıllı, maddiyatçı ve gösterişli

14.Küsümmü (1-12 Ağustos) Arkadaş canlısı, dedikodu yapmayı seven, lider, bir numara olmak isteyen, maceraperest

15.Künlü (13-23 Ağustos)  Hisli, gururlu, hassas, maceraperest03-11-16

16.Sınçıma (24 Ağustos – 1 Eylül) İktisat, sanat ve edebiyata eğilimli, yaratıcı, dürüst, otoriter, iyiliksever

17.Atçak (2-13 Eylül) Fiziğini önemseyen, depresyona meyilli, muhafazakâr, gururlu, iradeli

18.Kıllı (14-23 Eylül) Otoriter, sabit düşünceli, sert, duygusal, aşk hayatında içe kapanık, yazarlığa meyilli

19.Canakkı (24 Eylül – 3 Ekim) nezaketli, vicdani, sorumluluğunu bilen, dürüst, kompleksli, dekorasyona ve terziliğe meraklı

20.Ban (4-12 Ekim) Hisli, enerjik, kadere inanan, insancıl, düzenli

21.Cemiş (13-23 Ekim) İyimser, iyi ahlaklı, akılcı, dürüst, felsefik, talihli, lider, sezgileri kuvvetli

22.Batık (24 Ekim-1 Kasım) özgürlüğünün peşinde koşan, kararsız, zalim, cesaretli, çift kutuplu, arkadaş canlısı, lider

23.Hırtlı (2-12 Kasım) Azimli, mücadeleci, spora ve sanata meyilli

24.Tutamış (13-22 Kasım) Geleneksel, fedakar, idealist, şıpsevdi, çıkarcı, çift kutuplu

25.Uslu (23 Kasım–2 Aralık) Tarafsız, sağ duyuya sahip, dengeli, müsamahakar

26.Kutas       (3-12 Aralık) Mistizme meraklı, kabiliyetli, tutarsız, anlaşılmaz, düşüncesiz, kıskanç ve hassas

27.Tusanak (13-21 Aralık) Güçlü, kaygılı, şüpheci, şanslı, emretmeyi seven, tutumlu, aktif ve zalim

28.Tutar (22 Aralık – 1 Ocak) İradeli, cesur, çalışmayı seven, soğuk, küsmeye eğilimli

29.Beçel (2-12 Ocak)  Israrcı , öfkeli, kindar, içe kapanık, olumsuz

30.Pırsıuay (13-20 Ocak) Eleştirmeyi ve fikir tartışmasını seven, hisli, sadık, tarafsız, dürüst, özgür düşünce sahibi. Uzun yaşayan.

31.Balauz (21 Ocak-1 Şubat) Zalim, dahi, dans ve müzikte kabiliyetli

32.Cantay (2-10 Şubat) Estetik sahibi, gerçekçi, titiz, astrolojiye meraklı, rahat yaşamayı seven, aktif

33.Ergür (11-18 Şubat) Hayalperest, lider, vizyon sahibi, duygusal, olumsuz, yaratıcı, mistik düşüncelere meraklı

33.Sönegey (19-28,29 Şubat) Tutarsız, cazibeli, şair ve sanatçı kişiliği olan, kurnaz, nezaketli, aşkta hareketli

35.Cannan (1-9 Mart) Hoşsohbet, iyi düşünceli, baskın, idealist, hayalperest, melankolik

36.Şatık (10-20 Mart) Sanatçı ruhlu, gururuna düşkün, huzursuz, psikolojik rahatsızlıklara yatkın