Burçların İlişkilerdeki Durumu 1

Burçlar insanların karakterlerini, düşünce yapılarını ve sergiledikleri tutumları etkilemektedir. On iki burcunda kendine has özellikleri olmakla birlikte her insanda farklı şekillenmesi söz konusudur. Her insanın bir dünya olduğu kanaatine göre bir kişiyi tam anlamıyla anlamak mümkün değildir. Ama kişilerin burçlarından hareketle onların nasıl bir kişiliğe sahip olduğu az çok anlayabiliriz. Modern dönemlerde daha çok üzerine düşüldüğü varsayılsa da geçmiş dönemlerde de  birçok düşünürün burçlar hakkında yorum yapmış olduğunu görüyoruz. Hayatımızın her alanında iletişim halinde olduğumuz insanlar vardır. Bu insanlar bazen anne- baba bazen iş arkadaşı bazen ise eşimiz olabiliyor. Bu kişiler ile çoğu zaman anlaşamadığımızı düşünmekle birlikte somut örneklerini de görürüz. Bu anlaşmazlıkların temelinde yatan bir sorun da burçların birbiri ile olan uyumudur.

Burçlar ile ilgilenen kişilerin hangi burçlarla anlaşıp hangileri ile anlaşamadığını bilmesi de bazen iletişim de ön yargıya neden olur. Şunu unutmamalıyız gönüller anlaşmaya görsün eğer istenirse herkesle iyi bir iletişim kurulabilir. Ama bu örneklerin fazlalaşması yalnızca çift taraflı anlayış ile söz konusu olabilir. Eğer bir kişinin eksikliklerini ve olumsuz yönlerini bildiğiniz halde ona müdahale etmeden bu durumları iyileştirmesine yardımcı oluyorsanız gerçekten bu kişiyi hayatınızda daima olmasını istediğinizdendir. İlişki denildiğinde sadece bir erkek ve bir bayanın birlikteliği aklımıza gelmemelidir. Anne ve çocuk, öğretmen ve öğrenci, çalışan ve iş veren arasında da bir ilişki söz konusudur. Burada araya giren statü ve rol değişimleri sadece resmiyette söz konusudur. Kişi yine kendi karakteri doğrultusunda ailede, iş yerinde ya da okulda hareket edecektir.

Karakterlerin de üzerinde burçların etkisinden ilk satırlarda bahsetmiştik. İlişkilerde hakimiyet kurma mücadelesine girmek hem kişileri yıpratır hem de ilişki süresini azaltır. Bazı burçların kişileri bu durumu fazlasıyla severler. Eğer çevrenizde koç, aslan, akrep, oğlak burcundan kişiler varsa onları tespit etmeniz kolay olacaktır. Farklı yaklaşımlar sergileseler de aslında hakimiyetin kendilerinde olmasını isteyen otoriter kişilerdir. Eğer hakimiyeti karşı tarafa verirlerse kendilerini kötü hissederler. Kendi kimliklerine bir zarar geldiği kanaatine varırlar. Bu ilk bakışta bencilce gelir. Ama yaratılış olarak onlar için doğru olan budur. Bazen bu hislerini dizginlemek isterler. Kimseye zarar vermek içinde bu tutuma girmezler. Ama genelde hareketleri onları ele verir. Kendilerinden ödün vermeye başladıklarında ise anlaşılan o ki karşıdaki kişi oldukça değerlidir ve o bu kuralları yıkmayı başarmıştır.