Değnek Serisi Ve Burçlar Arasındaki İlişki

Tarot falında bulunan kartlar geçmiş, gelecek ve şimdiki zamana ait olayları simgelerler. Kartların doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için anlamları, yönleri ve serileri öğrenilmelidir. Tarot falında kartlar Büyük Arkana ve Küçük Arkana olarak ayrılırlar. Küçük Arkana kartları detaylı bilgiler taşırken Büyük Arkana kartları çok daha büyük sırları anlatırlar. Bugünkü yazımızda sizlere bahsedeceğimiz Değnek serisi kartlar da, Küçük Arkana serisinin kartlarındandır. Fal sahibine genellikle küçük ayrıntıları gösterirler. Değnek serisi kartlar genellikle ateş grubu burçları temsil eder. Bu sebeple falda Değnek serisi ve burçlar göz önünde bulundurularak yorum yapılmalıdır.

Değnek Serisi ve Burçlar Neyi Simgeler?

Tarot falında Değnek serisi kartlar Ateş grubu olarak ifade edilirler. Yani Değnek serisi kartlar, ateş elementi ile ilgilidir. Ateş grubu burçlar da bu noktada Değnek serisi kartların karşılığıdır. Değnek serisi ve burçlar birbirlerini karakteristik özellikleri ile tanımlarlar. Küçük Arkana’nın ilk serisi olan Değnek serisi ilk olarak yaratıcı enerjinin ve oluşumu başlatan ilk hareketin habercisidir. Her şeyi başlatan olaylar zincirinin ve yaratıcı zekanın bir projede birleşmesini anlatırlar. Bu seri aynı zamanda hırs, büyüme ve harekete geçirme duygusu ile örtüşür. Burçlarla olan bağlantısı da bu noktada anlam kazanır. Çünkü burçlar aleminin ateş grubunun temsilcisidir. Ateş grubu olarak bilinen Yay, Aslan ve Koç burçları Değnek serisinin burçlarıdır.

Değnek Serisi Gücünü Ateşten Alır!

Değnek serisi kartların elementi ateştir. Gücünü ateşten alan Değnek kartları; sıcak, vahşi ve acımasız olarak da tanımlanabilmektedir. Gücünü yine ateşten alan burçlar ise Yay, Aslan ve Koç’lardır. Çünkü ateş; doğru kullanıldığında çok faydalı, yanlış kullanıldığında da yok edici bir güce sahiptir. Bu sebeple Değnek serisinde karşımıza doğru menfaatlerde çok güzel sonuçları doğurabileceği gerçeği ortaya çıkar. Ancak bu güce dikkat edilmediğinde yok edici etkinin kaçınılmaz olabileceğini bilmek gereklidir. Burçların karakterinde de yine bu gücün olduğu ve bazen doğru kullanılamadığı dikkat çekmektedir. Ateşin harekete geçiren gücü burçlar ve Tarot için, günlük hayatta yapmak istediklerimizi gerçekleştirecek motivasyon ve enerjinin karşılığıdır.

Büyük Oluşumlardaki Problemlerin Habercisidir

Ateş grubunun temsilcisi olarak bilinen Değnek serisi kartları büyük oluşumları simgelerler. Söz konusu oluşumların şekillenmesinden önceki evreyi de gösterebilirler. Henüz ufukta asıl gerçekleşmesi istenilen olay görülmüyor olabilir. Çünkü oluşacak olan olaylar 2 adım sonraki Tılsım kartlarında ortaya çıkacaktır. Açılan Değnek serisi kartlar, büyük oluşumdan önceki aşılması gereken problemleri gündüzüne çıkarır.

Değnekler Serisi Küçük Ayrıntıları Ortaya Çıkarır

Değnekler serisi yukarıda da bahsettiğimiz gibi Küçük Arkana kartlarındandır. Ancak bu bir tesadüf değildir. Çünkü Değnek serisi kartları ve burçlar aynı zamanda detayların ön planda olduğunu bizlere ortaya çıkarırlar. Ateş grubu burçların içindeki bitmek bilmeyen enerji, yaratıcı ruh ve harekete geçme isteği Değnek serisi ile birebir örtüşür. Bu burçlardaki kişilerin ayrıntı seven özelliği Değnek kartlarında bizlere küçük ayrıntıları anlatmaktadır. Değneklerin işi genellikle olaylar zincirini başlatmaktır. Bu enerji de kişinin karakteristik özellikleri ile örtüşerek ortaya çıkmaktadır.

Değnekler Serisi ve Kişiliklerinde de Kesişirler

Küçük Arkana kartlarında Değnekler serisi en fazla enerjiye sahip kart olarak ön plana çıkarlar. Bu sebeple bu grubun temsil ettiği kişiler her zaman için enerjik ve harekete geçmeye hazırdırlar. Ateş grubunun Aslan, Yay ve Koç burçları kişilik özellikleri olarak enerji yönünde Değnek serisi ile birebir örtüşürler. Değnek serisi ve ateş grubu burçlar yerinde saymayı sevmeyen değişken bir gruptur. Ani kararlar ve hızlı değişimleri severler. Yavaş ilerleyen süreç onlara göre değildir. Değnek kartları bu sebeple büyük olaylar zincirini başlatan süreci temsil eder. Olayların hızlı gelişmesindeki en belirgin detaydır.


Değnek Serisi Ve Burçlar Arasındaki İlişki yazımızın yanı sıra Youtube kanalımızdan sizler için hazırladığımız Tarot videolarını da izleyebilirsiniz. Ayrıca profesyonel falcılarımız aracılığıyla; Kahve, Tarot, Katina, Su ve Yıldızname gibi falları da baktırabilirsiniz.