Karma Nedir?

Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bir kavram karma. Ancak nedir diye sorulduğunda ayağı yere basan terimsel anlatımı yakalamak birçoğumuz için oldukça güç oluyor. Karma bir inanç şeklidir. Karma inancı özellikle Hinduizm, Budizm gibi inanç alt yapılarının temeline dayanmaktadır. Kelime anlamı olarak karma; hareket, davranış olarak nitelendirilebilir. Karma felsefesine göre insanoğlu ektiğini biçmeye mahkumdur. Kabaca açıklamak gerekirse karmaya göre; kötü bir kişinin kötülük, iyi bir kişinin ise iyilik göreceğine inanılan bir inanç sistemidir. Karma inancına göre ölüm sonrası yeni bir hayat kavramı mevcuttur. İnsanoğlunun ölüm ardından farklı bir beden ile yeniden dünyaya geleceği ve geçmiş karmasındakilerin yansımasını yaşayacağına inanılmaktadır. Bu durum da bir nevi reenkarnasyona işaret etmektedir.

Reenkarnasyon pek çok dini kitap ile çelişmektedir. Ancak temeli ilkel dinlere dayanan bu inanç felsefesinde reenkarnasyon inancı bulunmaktadır. Karma inancına göre bir sonraki hayatta dünyaya bitki ya da hayvan olarak gelme ihtimali de konuşulmaktadır. Batıl dinler arasında yer alan Hinduizm ve Budizm gibi inanışlarca kabul edilen karma yasaları; inanlar arasında iyi huy ve güzel ahlaki değerleri oluşturmak adına konuşuluyor olsa da toplumlar arasında barışı, hoşgörüyü ve iyi niyeti yaymaya yeterli olamamıştır. Karma inancına göre tüm kainatı yaratan bir varlığa inanılmamakta hatta varlığından şüphe duyulmaktadır. Bu sebeple günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz kötü karma ve iyi karma gibi terimler kutsal kitaplara inancı olan bireylerin düşünce sistemine aykırıdır.

Günümüzde popüler bir terim olarak karşımıza çıkan karmayı tüm dinlerin ortak felsefesi olan iyilik, güzel ahlak, hoşgörü gibi kavramları yansıtmak için kullanıldığını düşünebilirsiniz. Aksi halde bir felsefe olarak karma inanç sistemlerine olan inancı sorgulamak ya da reddetmek anlamına gelebilir.

Her ne inanca sahip olursanız olsun; yeryüzünde tek başınıza yaşamadığınızı; tüm canlılar ile bir bütünün parçası olduğunuzu, hayvanlar, bitkiler ve diğer insanlar için fayda sağlayacak tüm eylemlerinizin bir karşılığının olacağını ve hatta bazen karşılık beklemeksizin kendiniz dışında birine iyilik yapmanın muhteşem bir huzur ve mutluluk adına önemli bir adım olduğunu göz ardı etmeyiniz. ..

Unutmayın; iyilik, yapanın asla peşini bırakmaz!