TÜRKİYENİN NUMEROLOJİK HARİTASI- 4

Son yazımızda, Türkiye’nin bu yıl ay ay hangi dönemeçlerden geçmekte olduğunu ve bu esnada nelerin farkında olmanın bizler için bir anahtar olabileceğini inceliyor olacağız.

Şu bir gerçektir ki neredeysek orada yaşam vardır ve biz o yaşamda ‘’Güneş’’in nereden doğduğunun farkına vardığımızda o yönle kurulan bilincimizin bizimle olan tüm topluma da bizimle birlikte ışık olma imkanı vardır. Bir kişi ki eşiği atlar. Tüm yaşam o eşiği atlar. Herkes kendi benlerinde bir eşikte yaşar; bununla birlikte olan, olacaklara hep ışık olarak yaşar. Bu bir sorumluluktur.

Bu yılın kartı, 18. Kart olan ‘’Ay’’ kartı idi ve bu kart bize bir eşiğin varlığından bahsediyordu. Yıl titreşimimiz ise 20/2’ydi. Bu da bize bir uyanıştan bahsediyordu. Bunlar bir bilinç yükselişini işaret ediyordu. Bu titreşim bir bekleyiş süreci olarak da okunurdu aslında, bazı taşlar yerine oturuyordu bu süreçte ve bu esnada bir korku ile de yüzleşiliyordu. Bakalım bunlar ay ay nasıl işleniyor olacaktı.

29.10.2015 / 20/2 ( Ekim Ayı ) – Araba ( Rehber Kart )

Ekim ayları Türkiye için önemli ve belirleyici aylardır. Bu ayın gölgesi olan Ocak ayı ise netleşmelerin daha mümkün olacağı bir zaman dilimi göstergesidir. Türkiye 10. ay doğumlu olduğu için onun en önemli geçişleri Ekim ve Ocak aylarında yaşanır.

Bu ışıkta ilerlediğimizde Ekim ayı bir uyanış dönemi olarak gözüküyor. Bu dönem hareket edebilmek için çok puslu bir dönemdi; bununla birlikte iç sesin güçlü olduğu, ileriye bakılarak hareket edilmenin daha doğru olacağı bir dönem ve bu dönem için çıkış noktası cesur olmaktı ki bu cesareti bize sadece çok iyi bir gözlem sağlardı ve bu dönem böylelikle aşıldı.

29.11.2015 / 21/3 ( Kasım Ayı ) – Mahkeme ( Rehber Kart )

Bu dönem daha çok tamamlanma dönemiydi. Sevgi ve barış ön plana çıkabilmeliydi. Bunun süreçleri yumuşatabileceği bir dönemdi. Bu dönemde de bir geri çekilme yaşanmış. Sorumluluklar hatırlanmış. Biraz sıkıştırılmış olunabilir bu dönemde ve bunun çıkışı rehber kartımız olan ‘’Mehkeme’’ yi ve Ekim ayın titreşiminin de 20/2 olduğunu göz önünde bulundurursak, bu dönem için sağduyu önemliymiş olarak gözüküyor.

Bu ibarelerin ülke ekonomisi ve genel tansiyon üzerinde de önemli etkisi bulunmaktadır. İçinden geçtiğimiz dönemlerin enerjisel yoğunluğu, bizleri bir araya getiren ve dünya üzerinde bu birliktelik dolayında bir alan yarattıran birçok esasları kapsıyor ve dünden bugüne geliş, yarından bugüne geri iniş ve bugünden o günü şekillendirişin de ışığı anlamına geliyor ve bu zaman yoğunluğunda çok önemlidir.

29.12.2015 / 22/4 ( Aralık Ayı  ) – İmparator ( Rehber Kart )

Bu dönem çok önemli kapıların açıldığından bahsediliyor. Tam da yıl sonuna denk geliyor bu titreşim ve ‘’İmparator’’ kartının da 4. Kart olduğu göz önünde bulundurulursa Aralıkta Ekim ve Kasım aylarında kendini göstermiş olan bulanıklık önemli bir belirginleşme ortaya koymuş olarak gözüküyor. Bu dönemde özellikle kontrol sağlanmış olması önemliymiş. Hepimizin kendi gücünü de dolaylı olarak hatırlaması gereken bir dönemmiş. Bu dönem yapılan planların hayata geçirilmesi adına daha atak davranılması gerekirmiş.

Plan yapmak ve iyi bir gözlem için Kasım iyi bir dönemken, bu ay hareket etmek ve bu planları yaşama geçirebilmek adına bir inşayı mümkün kılabilmek için daha elverişli bir dönemmiş olarak görünüyor.

29.01.2015 / 20/2 ( Ocak Ayı ) – Ermiş ( Rehber Kart )

Bu dönem bazı kararların alınması gerekiyormuş. Bunun için önemli bir dönemmiş olarak gözüküyor. Satürnyen bir etki söz konusu, bu ne anlama gelir? Süreç bizi köşeye sıkıştırmış ve artık bazı kararların alınıp yürürlüğe konulması için gerekli olanın ne olduğunun ve bunun yansımlarının da ne olabileceğinin farkına varılması gerekiyormuş.

Burada üzerinden geçip okumakta olduklarımız, bizim toplum ruhumuzun ve bilincimizin de örtülerini kaldırıyor aslında, şu an yapmakta olduğumuz çalışma sürecin ortak alandaki bütünsel yansımasını ortaya koyuyor.

Bu dönemin titreşimi yine yıl titreşimimiz olan 20/2, bu durum, bu dönemin önemli bir dönem olduğunu söylüyor. Rehber Kart bize içe dön ve artık bul diyor. Neyi? Birlik olarak bizi daha iyi bir noktaya taşıyacak olan o şeyi! Peki, bu nasıl sağlanır? İyi bir gözlem ve sağduyulu, bilinçli, bütünleştirici bir karar ışığında, burada bugüne kadar yapılanlardan farklı bir şeyin söz konusu olma ihtiyacı doğuyor.

29.02.2015 / 21/3 ( Şubat Ayı ) – Aşıklar ( Rehber Kart )

Bu ay önemli kararlar alınmış ve bu yeni bir dönemin başlangıcı ve bu da bir sürecin daha tamamlanışı olarak gözüküyor. Bu dönem ülke piyasasında harekete geçebilmek için nispeten daha iyi bir dönemmiş. Yeni başlangıçlardan ziyade süregelen durumlarla ilgili bir netleşmenin bizi daha iyi bir noktaya götürebileceğinden bahsediyor. ‘’ Köklerden aldığın gücü şimdi meyveleriyle ortaya koyabilirsin. ‘’ diyor. Köklerin ne kadar sağlamlaştırılmış olduğu önem kazanıyor. Bu dönem hassas bir çizgide kendini gösteriyor. Sorumluluk ve sağduyu bu dönem için de önemli bir ışıkta kendini gösteriyor.

29.03.2015 / 22/4 ( Mart Ayı ) – Azize ( Rehber Kart )

Önemli bir dönem Mart ayı, geçtiğimiz Şubat ayı için verilen kararlar şimdi uygulamaya alınmalıydı. Bu dönem için de ‘’Azize’’ kartı bize gözlem içinde ol ve süreci takip et diyor. 4 ise ‘’İmparator’’dur, ‘’ Kontrol kur ve burada ipler senin elinde olsun. ‘’ diyor ki bu da bu süreç için aslında önemli olanın Şubat ayında verilmiş kararlar olacağını gösteriyor. Bu dönemin ardı aslında bu dönemin ışığını yaşatmaktaydı. 2 yıl titreşimimiz ile bağlantılıydı, ‘’uyanık’’ olanmalıydı, ne demekti bu? Resme bütünsel bakılmalıydı ki yıl rehber kartımız olan ‘’Ay’’ hatırlanmalıydı, bu yıl bir eşik aşılmaya çalışılmaktaydı.

29.04.2014 / 23/5 ( Nisan Ayı ) – Adalet ( Rehber Kart )

Bu dönem için artık uyuyan uyanacak gibi gözüküyor. Bu ne demektir? Adalet kartı hukuk olaylarının ön plana çıkacağını gösterir ve özellikle 5 bunun daha bütünsel bir koruma altında olacağını gösterir. Bu ay bu anlamda önemli açılımlar olabileceğinden bahsediyor. ‘’ Akıl ön plana alınmalı ve duygusal çıkışlardan sakınılmalıdır. ‘’ diyor. Adaletin daha legal yollardan aranmasının daha doğru olabileceği bir süreç olarak kendini gösteriyor ve bu anlamda önemli yüzleşmeler yaşanabileceğinden bahsediyor.

29.05.2015 / 24/6 ( Mayıs Ayı ) – Güneş ( Rehber Kart )

Dikkatinizi çektiyse Ay enerjileri 21’in üstü olan sayılar üzerinden devam etmekte ki 22 itibariyle çok daha güçlü bir dönemin kapılarının açılmakta olduğundan bahsedilir. Böyle bir dönem içinde hareket etmekteyiz. Yükseliş söz konusu aslında her birimizin bir araya gelerek inşa ettiği ortak bilinç açısından, bu da bu dönemki olayların farklı bir ışıkla yorumlanması gerektiği anlamına gelir. Süreçler şu şekilde daha çok ilerleyecektir:

Ortaya çıkış – Uyanış  – İnşa

Ortaya çıkış sürecin göz önünde bulundurulmayanın ortaya çıkışıdır, uyanış bu durumla ilgili yaşanan farkındalıktır ve inşa bu durum karşısında yeni bir dönem ışığının inşasıdır.

Mayıs ayı önemli kararlar olarak kendini gösterirken rehber kartımız olan ‘’Güneş’’ bize umut vererek bazı yenilenmelerin söz konusu olacağından bahsediyor. Çocuk kavramı ön plana çıkıyor. Bu çocuk yanımızla iyi baş edebilmemiz ve onunla iletişim kurarken sorumluluklarımızı da hatırlayabilmemiz önemli olacaktır. Daha keyifli bir dönem olur gibi gözüküyor ülkemiz için, özellikle bu dönem seçim öncesi propagandaların yapılacağı düşünülürse!

Kararlardan bahsetmiştik ve bu ay hepimiz bir karar veriyor olacağız ki bir eşik olan bu yıl içinde bu kararlar önemli olur gibi gözüküyor ve sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bu dönem herkes önceliklerini belirliyor olacaktır. ‘’ Ben ‘’ demenin özellikle önemli ve belirgin olacağından da bahseder bu ayın rehber kartı olan ‘’Güneş’’ ki bu ay içsel olarak da bir buluşma anı olacaktır. Bizim için öncelik nedir?

29.06.2015 / 25/7 ( Haziran Ayı ) – Kader Çarkı ( Rehber Kart )

Bu ayın titreşimi, bu dönem cesur bir adım atılacağını gösterir ve bu adım şu kesindir ki tüm döngüyü de beraberinde değiştirebilecektir. Görünen şu ki bu dönemki gelişmeler ülkeyi hızlı bir döneme taşır gibi gözüküyor. Bizim için en önemli dönem 2017 olacaktır; çünkü orada yıl enerjimiz 22/4 oluyor ve bu da yeni bir dönemin kapıları aralanıyor demektir.

Haziran kontrollü bir dönem olacaktır. 25 iki koruyucu titreşimin birleşimidir ve bu dönem gerçekleşen her ne ise ülke bütünlüğünün yararına olacaktır gibi gözüküyor. Bu dönem, ‘’ Ülke kendi olma sebebini hatırlar. ‘’ der ki bu da hepimizin ne için bir araya geldiğinin farkına varması anlamında olacaktır.

Birleşme ve bütünleşme adına çağrılar yapılacaktır ki ancak bunu sağlayabilenin yolları da açılacaktır. Cesaretin sevgiden beslenebileceği bir dönem ki bu bir ülke söz konusu olduğunda ne anlama gelir? Bu dönem eşik dediğimiz olgu, bütünsel bağlantısını kuracaktır ve bu çok önemli olacaktır.

Dünya üzerinde de önemli etkilerin doğacağı ve dünyadan da önemli etkiler alınabileceği bir dönem olarak yorumlanabilir ve bu etkiler daha olumlu bir noktada olur gibi gözüküyor; çünkü daha güvence veren bir portre söz konusu bir yoğunluk göze çarpıyor.

Yeni yazımızda bunun gelişen dönemde nasıl cereyan edeceğini inceliyor olacağız. Bu sefer de bitiremedik. Açtıkça açılıyor!

Ol Hüseyin Akdağ