2015 BURÇLARIN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ

Burçlarımız bizim karakterlerimize ve bu karakterlerin yaşamlarımızdaki inşa etmiş oldukları yaşam gerçekliğine açılan sırlı kapılardır. Bizim bu kapılarla ilgili elimizdeki yol haritalarımız rehberliğinde çıkacağımız keşif yolculuğumuz, bize her şeyden önce evrenin muhteşem birleşimindeki sırlı doğa hakkında bilgi verir.

Bir burcu bilmek, onun yoluna dair bir şeyler söyleyebilmektir; bununla birlikte bir insanı burcuyla birlikte bilmek, yaşamın sırrına dair bir şeyler keşfedebilmektir ve insanın yolculuğunda yanabilecek muhtemel ışık, tam da bu sırlı doğa içindedir.

İnsan olan, her şeyi yıkabilir ve yıkılan her şey de inşa edilebilecek yeni bir dünyanın ışığı demektir. 2015 bir sayfadır her birimizin yaşamında ve bu sayfada her buluşma, tam da bahsetmekte olduğumuz sırlı doğa hakkında bir şeyler anlatmaktadır yaşamlarımıza ve bakalım kim kime neler anlatıyor bu yıl göklerin ve onların yaktığı ışıkla yerlerin bizde uyandırdığı yeni bir yaşam yolculuğunun sırlı doğadaki oluşumuyla!

( Yükselen ve ay burçlarınızı dikkate alarak da okuyun lütfen! )

Koç

2015 Numerolojik Değeri: 14/ 5

2015 İlişkiler Haritası Rehber Kartı: Büyücü

Koçlar bu yıl bilinçlerinde büyüme ve genişleme yaşıyorlar ve daha çok şey öğrenerek kendi ufuklarını genişletebilecek bir boyutta çekilimler duyuyorlar. Numerolojik değerleme de bunu doğrudan destekliyor. Öğreniyorlar ve iç seslerinin onların yaşamlarındaki gücünü keşfederlerken içinde bulundukları alan ile ilgili ustalaşma yolunda ilerliyorlar. Pascal’ın dediği gibi ‘’ Matematiğin yetmediği yerde sezgiler devreye girer. ‘’ Koçlar bu yıl sezgisel doğalarını deneyimliyorlar ve kendilerini bu anlamda güçlendirebilecek deneyimlerin kapılarını aralıyorlar.

Koçlar kiminle neyi paylaşıyorlar?

Koç- Koç:

Her ikisi de kendi ustalıklarını kazanmak isteyecek ve bu anlamdaki istikrarlarını korumak isterken birbirlerine güç verebilecekleri gibi gölge yanlarının birleşiminde birbirlerini yoldan da çıkarabilirler. Ortak alandaki stratejik yoğunlaşmaları ile gergin doğalarının dışavurumlarında birbirlerini yoracak bir titreşim de vurgulayabilirler. Burada kendilerini ne kadar iyi tanıdıkları ve kendilerini ne kadar tolere edebildikleriyle ilgili önem kazanan bir durum kendini gösteriyor.

Güçlü bir odak sergileyip bunu muhafaza edebilmeleri gerekir ve bu anlamda doğalarındaki coşkuyu dengeleyebilmeleri,bunu başarabilmeleri aynı yarışın birbirlerinin koşularını güçlendiren iki kahramanı olmalarına güçlü bir ışık yakacaktır tabii zirveyi paylaşmayı şimdiden göze almışlar ve bu durumu ortak alandaki güçlü bir ışık olarak devreye almışlarsa!

Koç- Boğa:

Boğa ile ortak numerolojik değerden geçiyorlar. Boğalar da büyüme ve güçlenme yılından geçiyorlar; bununla birlikte Koçların gösterdiği ustalaşma ve bilinçte yükselme açıklığı iken boğalar daha çok artık yerlerini ve bu yerdeki önemlerini netleştirerek orada kendilerine bir alan inşa etmek ve bu anlamda kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Boğalar bir yola çıkıyorlar ve bu yol artık onları bekledikleri yaşamda kendini gösterme ışığının içine götürüyor. Koçlarsa daha çok sorgulamak ve cevaplar bulmak istiyorlar.

Koçlar boğaları bu yıl daha geniş bir perspektiften konuyu ele alma yönünde doğalarındaki coşkuyla destekleyebilecekken Boğalar da Koçların daha güçlü bir ışıkla yaşamın içinde kalarak yol almalarına yardımcı olabilecek gibi gözüküyor. Koçlar ve Boğalar birbirlerini daha kolay sonuca götürebilecek bir birliktelik ışığı oluşturarak yaşamlarını daha kolaylaştırabilirler.

Koç- İkizler:

İkizler bu yıl kendilerine ve yaşama dair birçok tabularını yıkma yolunda ışıklar yakıyor gibi gözüküyorlar ve bu anlamda özellikle kendilerine dair farkında olmadıkları yanlarıyla daha çok yüzleşiyorlar. Tam da bu noktada Koçlar ile aralarında daha güçlü bir doku oluşturmak adına yol alarak Koçların kendileri ile farkında olmadıkları, onları yavaşlatanları bulmalarına yardımcı olabilirler ve Koçlar da İkizlerin kendiyle ilgili bu tabuları yıkma yolculuğunda onların daha kıvrak ve güçlü bir şekilde bunu gerçekleştirmelerine ışık tutabilirler.

Koçlar bu yıl büyük resimle daha çok ilgileniyorlar ve tam da burada İkizler onları en zorlandıkları ‘’ ben ‘’ kavramıyla ilgili daha güçlü bir birleşimle ifade etme noktasında destekleyebilirler gibi gözüküyor. İkizler bu yıl öncelere kıyasen daha şefkatli gibi gözüküyor ve Koç da bu şefkatin ona verdiği güçle İkizlerin yolculuğundaki ışıkta daha güçlü bir perdeden görev yapar gibi gözüküyor. Yeter ki İkizler bu  şefkatin aslında kendi doğasına yaktığı bir şefkat OL’duğu konusunda uyanıklığını korusun ve Koç da bu şefkatin onun eylemsizliği değil eyleme geçme konusundaki gücünü destekleyici bir rolle yerini bulduğunun farkında olsun.

Koç- Yengeç:

Yengeçler bu yıl biraz içine dönmüş gibi gözüküyor ve bu anlamda kendi gölge yanlarının üstesinden gelerek ve sezgisel doğalarıyla daha bütün olarak yaşamla yeni bir iletişim yolu oluşturmak yönünde güçlü adımlar atma yolunda gözüküyorlar. Koçların ustalaşma yolları doğalarındaki coşku ve bu anlamdaki savaşçı ışıkları sebebiyle kabukları ardından biraz daha güçlenerek kendini göstermek isteyen Yengeçlere ilk anlamda biraz sert gelebilirse de süreç kendi içlerinde kaybolmak yerine yaşamı biraz daha keyifle ele almalarına yardımcı olacaktır.

Koç büyüyen ışığıyla onları yaşamın göz ardı ettikleri sokaklarına sokacak ve Yengeç burada aslında her şeyin o kadar da onunla ilgili olmadığının, onun ötesinde de bir program olduğunun ve onun aslında bu programla nasıl bir ilişki kurduğunun daha önemli olduğunu hatırlayacaktır. Koç da bu anlamda derinleşmekte olan Yengeçle duygularına doğru bir yolculuğa çıkacak belki de derinlerde onu yolculuğunda ürkütenleri hatırlayacak ve Yengecin doğasındaki şefkatle bunu daha hafifleyerek atlatacaktır. Koç Yengeçle yumuşar ve Yengeç Koçla biraz daha duygusal yüklerinin etrafındaki dönüşünün dışına çıkar. Yeter ki Koç sertliğinde ve Yengeç de hassaslığında inatçı olmasın!

Kendilerinden yola çıkarak yaşamın derinliklerindeki ışıkla ilgili de güçlü bir bağlantı yakalamakta olan Yengeçler, Koçların yolculuklarında bununla ilgili ışığı parlatacaklardır ve Koçlar da Yengeçlerin bu anlamda ayaklarını yerden kesmeye daha yatkın su doğalarının dünya ile bağlantılarını kesmemelerine yardımcı olacaklardır. Ateş ile su birbirlerini birbirlerine dönüştürme çabasının ötesine geçip birbirlerini ısıtma ve serinletme doğalarına dönebildiklerinde dönüşümün kapısı daha güçlü bir ışıkla yanacaktır.

Koç- Aslan:

Ateş ateşe dokunuyor ve ortalık epey bir ısınıyor haliyle! Aslanlar bu yıl yaşamlarında epey belirleyici bir dönemden geçiyor ve uzun bir zamanın hasatını yapıyorlar. Onlar eylem planlarının ötesinde şu dönemde daha çok neler olmakta olduğunun farkında varıyorlar ve bu farkındalıkla bugün kadar yaşam yolculuklarında yapmışolduklarının artık onları istedikleri noktayı taşıyor olmasının haklı gururunu taşıyorlar. Özel bir dönemden geçen Aslanlarla buluşan Koçlar için onlar biraz yavaşlamış görünebilirler; bununla birlikte biraz sakinleşmelerine de yardımcı olabilir Aslanlar Koçların bu yıl, ne de olsa görünenler durup şöyle günün koşturmasında biraz olsun çıkılabildiğinde gerçek anlamda kendini gösterebilir ki Aslanın bu anlamda ateş bakışı Koça epey bir derinlik de kazandırabilir kendi doğasına dair ve Aslan sabit karakteriyle Koçun öncü karakterinin biraz daha istikrarla kendini ifade edebilmesine yardımcı olabilir.

Aslanlar Koçlar ile biraz daha yaşamı hafife alarak kendi bekleyiş süreçlerini de renklendirebilir gibi gözüküyor. Aslan kendi derinliklerinden Koç ile uyanarak doğasındaki coşkuya biraz daha uyanabilir ve Koç böylelikle daha geniş bir perspektiften yaşamsal döngüleri ele alma şansı yakalayabilir. Aslanın felsefik bakışları Koçları besleyecektir. Yeter ki birbirlerinin yapmakta oldukları ile ilgili tutkuları doğalarında birbirleriyle çarpışmaya kalkmasınlar. Karşılıklı esnemeler her iki ateşe de derinleşme ve böylelikle kendini yükseltebilme şansı yakalattıracaktır.

Koç- Başak:

Kendi ustalaşma sürecinde, Başak Koça biraz detaycı ve sert gelebilir. Ne de olsa bir ateştir Koç ve fazla da sağlamcı davranmak adına her an hesaplı kitaplı hareket etmek istemeyecektir; bununla birlikte Başak değişken doğasıyla karşındakini de kendiyle birlikte süreçle ilgili detaylarda boğmadığı müddetçe onun gelişiminde muhteşem buluşlar sergilemesine imkan verecek ışıklar yakabilir gibi gözüküyor.

Başak bu yıl öğrenim sürecinde artık yeni bir yolcuğa doğru derin bir hazırlığı tamamlıyor gibi gözüküyor. Koç ona bu yolculukla ilgili yapmak isteyeceği muhtemel seçimlerle ilgili derin bir ışık yakarken daha geniş bir perspektiften olayı ele almasına yardımcı olabilir gibi gözüküyor. Başak da Koçun bu anlamda daha disiplinli bir bakışla yola devam etmesine fırsat verebilecek potansiyeller oluşturmasına yardımcı olabilir.

Başak kişinin genişlemesine her zaman imkan verir; bununla birlikte bazen fazla sert olabilir. Bu Koçun pek işine gelmeyecektir. Başak da Koç sayesinde ustalaşma sürecinin her zaman katı kurallarla büyümek durumunda olmadığını keşfedebilir ve biraz daha hareketli olarak, içine girerek yaşamı tanımlayabilir. Bu birliktelik Başak için hareket, Koç için bilinçli hareketin sağladığı bereket gibi gözüküyor.

Koç- Terazi:

Teraziler bu yıl kendilerine ve yaşama dair güçlü  kapılar açıyorlar ve yaşamı artık farklı bir ışıkla algılama yolunda ilerliyorlar. Koçlarla bu anlamda yolları birleşebilir ve bu her iki gruba da bir hayli iyi gelebilir gibi gözüküyor. Terazi özellikle insan ilişkilerine dair Koçu daha büyütecek ve biraz da esnetecektir. Terazi doğasındaki Venüs ışığıyla Koçun daha ılımlı bir ışıkla iletişim kurmasının kapılarını aralayabilecek Koç da Terazinin bu yeni kapıların açılma arifesinde daha güçlü bir ışıkla kendini var edebilmesine yardımcı olabilecektir.

Koç ve Terazi bu yıl güçlü iki takım arkadaşı olur gibi gözüküyor. Normalde iki zıt burç olmalarına karşın bu yıl birlikteliklerinde birbirlerini daha büyütürler ve buna çok daha açık bir dönemdeler gibi gözüküyor. Terazi Koç ile içindeki savaşçıyı uyandırırken Koç da Terazi ile kalbinin ışığını uyandırıyor ve daha yumuşak bir doğa ile içindeki vahşi hayvanla bağlantı kurarak böylelikle onu dizginleyebiliyor ve onun gücünü yaşamına onu ehlileştirerek katabiliyor gibi gözüküyor.

Koçlar ve Teraziler bu yıl bol bol sohbet etsinler yaşama dair ve neler öğrendiklerinin farkına varsınlar. Bu yıl birbirlerinde kendi gölge yanlarının gücüne sarılıyor ve şanslıysalar, yani bu şansı yaratmaya niyet edip buluşmuşsalar bu güce sahip oluyorlar. Kendilerinin bilmedikleri yanlarının gücünü keşfediyorlar.

Koç- Akrep:

İki ezeli rakip bir köprüde karşı karşıya gelirse ne olur? Koç ustalaşmak isterken Akrep bu ustalığa olan ihtiyacını hatırlar ve Akrep de Koça içindeki bilgenin yaşama nasıl da görünenden çok daha fazlasıyla bağlı olduğunun muhteşem ışığını yakar. Akrep karanlığın ışığını görmekte ustadır yeter ki neyin nerede olmadığını iyi bilen doğasıyla o karanlıkta kaybolmak istemesin!

Bu yıl Akrep ve Koç aynı numerolojik değerden geçiyor tıpkı Boğanın da olduğu gibi ve bu derin bir bağlantı demektir. Zodyağın iki sabiti ve bir öncülü büyüme yolculuğuna  doğru yol alıyor. Buradaki Koç önemli bir nokta; bununla birlikte öncü öncülüğünü öncüsü olduklarından öğrenir. İşte burada ortak alandaki buluşmalar ve bu buluşmaların ışığıyla katılacaklar önemli olacaktır.

Akrep bu yıl bilincinin son noktasında ve artık derinliklerine doğru önemli bir iniş yaşıyor.  İlişkilerde artık sezgisel doğasındaki ihtisasla yol almaya başlıyor ve gölge yanları üzerindeki güçlü bilinci onun bu yolculuğunda çok önemli bir rol oynayacaktır. Tam da bu anlamda bilincinde büyüyen ve genişleyen ve bu anlamda ustalaşma niyetinde olan Koç, Akrebin bilincinin gücünü daha güçlü bir şekilde ortaya koymasına yardımcı olacak ve içsel yolculuğunda kendi ile bağlantısını koruyabilmesini sağlayacaktır. Akrepler bu yıl yerin ve göğün kralları olarak kendini gösterir gibi duruyor; bununla birlikte yerin de göğünde birbirinden hiç ayrı olmadığı bilinmelidir. Hermetik öğretide görüldüğü gibi ‘’ Aşağıda ne varsa yukarıda o  vardır, yukarıda ne varsa aşağıda o vardır. ‘’

Koç ve Akrep bu yıl birbirlerine bakarken Koç, nereye doğru yol aldığının farkına varıyor ve Akrep nereden başlayarak şimdi burada olduğunu hatırlıyor ve şimdi tam da neye ihtiyaç duyduğunun farkına varıyor. İki savaşçı çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane!

Koç- Yay:

Koçun bu yılın ikinci kader buluşması da burada kendini gösteriyor. Bu yıl Yaylar da Koçlar gibi ‘’ Büyücü ‘’ kartıyla ustalaşma yolunda ilerliyor ve onlar artık bir eşik atlıyorlar ve bunu yaparken doğalarındaki sempatik ışığın gücünü kullanıyorlar. Yaylar sevginin ne olduğunu öğreniyorlar bu yıl ve Koçların kendi elementinden olan Yayla bu ustalaşma yolculuğunda kendilerine dair çok şey öğrenebilecekleri muhakkaktır.

Yay Koç sayesinde daha güçlü bir ışıkla kendini ifade edebilir. Koç onun kendi içindeki tartım ve kayboluşlarına çok da izin vermeyecektir. Değişken doğasıyla Yay Koça daha geniş bir perspektiften yaklaşımların ışığını yakmasına yardımcı olabilir.

Koç ve Yay maceraperest tutkularda buluşarak muhteşem iki seyahat arkadaşı olabilir. Yay seyahat ederken deneyimleyerek öğrenmenin ışığını Koça katabilir ve Koç hareket gücü yüksek doğası ile tam da onların ihtiyaç duydukları alanlarda buluşabilmelerinin kapısını aralayabilir. İkisi de çok farklı alanlarda olduklarını bir şekilde öğrenecektir; bununla birlikte farklı şeyleri yapıyor ve farklı öncelikleri oluyor olmalarının özünde onların birbirlerinden uzak durmaları değil birbirleriyle daha bütün yol alabilmeleri anlamına geldiğini keşfedebilirler gibi gözüküyor.

Bu yıl birbirlerine bakıyorlar ve birbirlerini sanki tam da aynı şeyi düşünüyor gibi görüyorlar. Halbuki, aynı yolda kendi adımlarıyla yürüdüklerinin farkına varma ışığında yürüyorlar.

Koç- Oğlak:

Oğlaklar bu yıl yaşamı tutkuyla deneyimliyorlar ve daha coşkularının onlarda yaktığı ışıkla kendilerini ifade etme çekilimi içinde gözüküyorlar. Koç bu noktada biraz savruk gelebilir gibi gözükse de onlar için bu coşkuyu parlatma noktasında muhteşem bir buluşmanın kapıları aralanabilir gibi gözüküyor. Koç da Oğlak ile bu yılki yolculuğunda çok daha programlı ve ‘’ gerçek ‘’ dünya ile çok daha kalıcı bir bağlantı ışığında yol alabilir.

Oğlakların bu yılki numerolojik çevrimlerine göre, onlar bu yıl iletişimde güçlü bir farkındalık sürecinden geçiyorlar ve bu süreçte onları yaşamla daha yüzeysel bir bağlantı kurmaya iten gölgelerin farkına varıyorlar. Bu farkındalık ile yaşama daha oldukları gibi adım atabilme adına Koçlar onlar için güzel fırsatlar yaratabilir ve Koçlar da onların bu anlamdaki analiz güçlerinin ışığıyla yakaladıklarından kendilerine epey bir şey katabilir gibi gözüküyor.

Oğlaklar için saygı ve otorite çok önemlidir. Koç Zodyağın daha çocuk ruhu olduğu için Oğlakların tam da ‘’ güç ‘’ kartının enerjisinin aktif olduğu biraz daha yaşamla buluşup içlerindeki vahşi doğanın ışığıyla karşılaşmaya cesaret etmekte oldukları bu dönemde birbirlerini daha açarak buluşabilirler gibi gözüküyorlar. Hatta Koç Oğlakların içlerindeki o vahşi doğa olarak kendini gösterirken Koç da Oğlakla içindeki ustalığa giden yolda o ışığın onun gelişiminde ne şekilde rol alabileceğini öğrenebilir. Koçun çocuk ruhunu koruyarak bu ruhla öğrenmesinin kapıları açılabilir ve böylelikle bu birliktelik iki tarafa da bir yaz akşamının tatlı serinliğini olabilir. Bu anlamda Oğlağın artık biraz daha çocuklaşmaya ve Koçun biraz da büyümeye hevesli olması önemli!

Koç- Kova:

Kova da bu yıl önemli bir eşikten geçiyor ve bu dönemde iç sesi daha güçlü bir perdeden kendini ifade etmekteyken yaşamda tam olarak neyi arzu ettiğinin kapılarını aralıyor ve içindeki coşkuyla daha bütün olarak artık ‘’ Ben buradayım! ‘’ demek istiyor. Bu dönemde Kova, birlikte bir şeylerin farkına varabileceği ilişkilere karşı daha büyük bir çekilim duyuyor ve tam da bu noktada Koç onun için aranan kan olabilir.

Kova orjinallikleri ve farklılıkları seven, kendine has bir sistemi olan özel bir burçtur ve bu anlamda çok da doğasında bu olmayan Koçun ustalaşma yolculuğu ona çok eğlenceli ve keyifli gelecektir. Hem farklı bir rüzgarla yol alacak Kova hem de bu rüzgarla yol alırken Koçla denize dair çok şeyin farkına varacaktır. Kovaların bu yıl kendi pencerelerinin dışında perspektifler yakalayabilmeleri önemlidir. Belki Koç onlara ihtiyaç duydukları duygusal derinliği katamayacaktır; ama birlikte, duygulara dair keşiflerin kapısı bu anlamda iki çocuk olabilecek bir ruhla aralanacaktır.

‘’ aziz ‘’ etkisindeki Kova, Koç ile geçişini daha tutkulu bir ışıkla gerçekleştirirken Koç, Kova ile kendi doğasında pek izine rastlanmayan bir bütünleşme arzusuyla hareket etme şansı yakalayacaktır ve bu anlamda Kova onun biz geçiş kapısı olarak rol alacak ve insana dair Kovadan derin sırlar alabilme şansı yakalayacaktır.

Koç- Balık:

Koç ile Balık arasında tarihlerin çözemediği bir sır saklıdır. Geniş pencerenden bakarsak Koç Zodyağın başı, Balık Zodyağın ayağıdır, sonudur yani. Tarih sayfalarında döngüsel bir zaman vardır. Her başlangıç sondan aldığı ışıkla vardır ve her son başlangıca yakılan ışıktır. Bu ışıkta Koç bu yıl bilincin derinliklerine doğru yol alıp bu anlamda aklın ışığıyla büyürken ve gölgeleri ışığına çekerken balık da yeni bir dönemde yaşamsallığını büyütüyor.

Balıklar bilirsiniz ki daha çok bu dünyaya ait değilmişçesine bir yaratılıştadır ve bu yıl artık bu dünyada kök salarak dünyanın ışığını derinlerini yaşama katarak uyandırmaktalar. Koçlar bilincin birinci kartı ‘’ büyücü ‘’ yle ustalaşırken balıklar da on birinci kart olan ‘’ güç ‘’ le içlerindeki vahşi hayvanla karşılaşıyorlar tıpkı Oğlakların da olduğu gibi ve bu karşılaşma onlarda duygularının derinlerdeki güçlerinin rehberliğinde yaşamı kendi dillerinde okuyabilmeleri anlamına geliyor. Koçlar özellikle sezginin doğasına dair çok şey öğrenebilirler bu yıl Balıklardan ve Balıklar Koçlar ile dünyanın gücüne dair çok şey keşfedebilirler.

Balıklar ve Koçların çekildikleri birbirlerine dair merak, bir tamamlanış olabilir gibi gözüküyor bu yıl onlar için ve Koçlar Balıklara özellikle samimiyeti öğretirken Balıklar da Koçlara duyguların bir zayıflık olmaktan öte bir güç unsuru olarak da yaşamda var olabileceğinin farkına varma şansını verebilir.

Balıklar ve Koçlar mutlaka birbirlerine dokunacaklardır bu yıl ve bu dokunuş eminim ki yaşamın sırlı doğasına dair hepimize çok şey hatırlatacaktır.

Bu yıl kendinizi en çok uzak durmaya çalıştıklarınızda arayın; çünkü bu yıl gölgelerin gücü uyanıyor her birimiz için ve bu uyanış tüm yaşamın yeni bir ışıkla yorumlanması anlamına geliyor ve bu yorum da hepimize yeni bir dünya kapıları aralar gibi gözüküyor.

Önümüzdeki yazımızda Boğa burcu ile yolculuğa devam ediyor olacağız ve bu yolculuk bittiğinde hepimiz yaşamın sırlı doğasına dair çok şeyin farkına varmış olacağız. İşte bu! Şimdilik!

Ol Hüseyin Akdağ